G A Kronheffer del 2

Bertil Dahlberg intervjuade Kronheffer 1979. Denna intervju tar upp syndikalismens utveckling i Härjedalen under det tidiga 20-talet. 23 sidor .