G A Kronheffer del 1

Bertil Dahlberg intervjuade Kronheffer 1979. De pratar om hur han gick med i LS, Gulåtjärns LS, Arbete vid järnvägen, Vilhelmina och 4 stycken LS, den stora skogsarbetarstrejken 1922, organisationsarbete efter Hällnäsnanan 1923, Luspens LS, Registret - rallarna, avtal och register och SACs fackliga taktik. 28 sidor.

kronheffer.pdf 1,87 MB