Stipendium Albert Jensen

Brev från Einar Ebe 1957 05 06 till Alfa Klack om att Albert Jensen postumt tilldelats Honnörsstipendium av Folket i bild.