Brev om Algot Rosberg 1913

Brev från Knut Lindström till advokat Henning von Melstedt och handlar om en rättegång som hölls 1913 som handlade om Algot Rosbergs rätt till sitt barn. Ur SACs arkiv. Komplement till biografin.