Hem / Om SAC

Om SAC

1maj194

 

 
12x8
 

Detta är SAC

SAC är en facklig kamporganisation, byggd av arbetare, till försvar av våra gemensamma intressen på jobbet.

Vår verksamhet

SAC är en stridbar fackförening som tillvaratar medlemmarnas intressen på jobbet. Detta sker genom en rad olika metoder, en metod är förhandlingar. Ofta fungerar inte förhandlingsvägen, då tar vi till olika metoder för att sätta press bakom våra krav.

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SACs kongress 2006.

 

Vår idé

En rörelse baseras på värderingar. Grundläggande för oss i SAC är att vi tror på vår egen förmåga.

Vår organisation

Information om SACs organisation; den dubbla organisationsstrukturen och hur centralorganisationen fungerar.