090901: Kalendariet uppdaterat

Har uppdaterat kalendariet med höstens medlemsmöten, snart kommer mer information om kurser etc.