Hem / LS / Bergslagen / Nyheter

Nyheter

111201: Grundkurser under hösten och i vår

Ännu en grundkurs genomfördes under hösten och nästa års första grundkurs sker redan i januari.

111015: Deltagande på Göteborgs LS:s 100års-jubileum

Medlemmar från LS och ungdomsklubben deltog på Göteborgs LS:s 100års-jubileum.

111011: Frances Tuuloskorpi höll föredrag.

Frances Tuuloskorpi från Folkrörelselinjen var på besök.

110622: LS stöttar i konflikt mot Assistansia AB

LS har den senaste tiden genomfört flera stödåtgärder för att stötta Malmö LS i deras konflikt med Assistansia AB. Här kan du läsa lite om dessa stödåtgärder.

110604: Träff mellan distriktets LS

Distriktets LS träffades för att diskutera framtida samarbete.

110521: Grundkurs för nya medlemmar

Vårens grundkurs för nya medlemmar genomfördes den 21:a maj.

110510: facklig verkstad om uppsägningar

LS höll en facklig verkstad om uppsägningar och vad som kan ligga till grund för uppsägningar.

110501: Återstart av ungdomsklubben

SUF-klubben återstartade efter ett par års dvala.

110305: Välbesökt årsmöte

Den femte mars höll LS årsmöte. Mötet var mycket välbesökt och intressanta diskussioner fördes. Viktiga beslut om LS strukturer och arbetssätt togs.

Årsmötet avslutades med förtäring på ett närliggande matställe.

101023: Grundkurs för nya medlemmar

Höstens första grundkurs för nya medlemmar genomfördes med gott deltagande den 23:e oktober.