Hem / LS / Bergslagen / Nyheter

Nyheter

130129: Föredrag om syndikalism

LS höll den 29:e januari ett offentligt föredrag om syndikalism som ideologi och vår historia. Föredraget samlade en hel del nya ansikten.

130123: SAC:s Generalsekreterare besöker LS

Till medlemsmöte den 23:e januari kom SAC:s Generalsekreterare Liv Marend på besök.

121001: LS deltog på SAC:s kongress

SAC:s höll under 27-30 september kongress i Gävle. Självklart fanns LS med på plats med ombud för att delta i SAC:s högsta beslutande organ.

120630: Folder om dina rättigheter på jobbet

LS har tagit fram en ny folder som ger information om dina rättigheter på jobbet. Läs och sprid den gärna! Vill du ha den skickad till dig, hör av dig till LS: bergslagens.ls@sac.se

120515: SAC:s jubileumsbok

SAC:s jubileumsbok Ett sekel av syndikalism - Sveriges Arbetares Centralorganisation 1910-2010 har utkommit och finns nu till försäljning i LS-lokalen.

120427: Välbesökt juridisk grundkurs

Den juridiska grundkursen "dina rättigheter på jobbet" genomfördes med många deltagare och stort intresse.

120416: LS deltar på bokmässan

Bergslagens LS tillsammans med tidningen Arbetaren deltog på bokmässan i Örebro. Information om LS och provnummer av Arbetaren delades ut. En hel del var intresserade av såväl tidningen som att diskutera fackliga frågor.

120327: Flera grundkurser genomförda

Flera grundkurser har genomförts under första kvartalet.

120325: Förlängd uppsägningstid i bemanningsbranschen

En driftsektions medlemmar hade tillsammans med flera arbetskamrater blivit uppsagda från ett bemanningsföretag. LS lyckades förlänga uppsägningstiden.

120218: Mycket välbesökt årsmöte

Den 18:e februari höll LS traditionsenligt årsmöte. Mötet var mycket välbesökt och lokalen blev fullsatt, vilket är mycket roligt och visar på det uppsving som LS haft senaste åren.