Hem / LS / Bergslagen / Nyheter

Nyheter

140501: Agitation på första maj

Arbetarnas dag firades genom agitation i Örebro. Dagen bjöd på flera goda möten med potentiella medlemmar, många kilo informationsmaterial som delades ut och nya medlemmar som gick med på plats.

131220: Ett gott år för studier och agitation

När året 2013 går till ända kan vi konstatera att året har bjudit på många studietillfällen för våra medlemmar och många tillfällen för agitation och informationsspridning. Nedan följer ett urval.

130824: Lyckad sommarturné avslutad

Den landsomfattande sommarturnén har avslutats och resultaten har varit mycket goda. Inom arbetsgruppen för sommarturnén återfanns flera medlemmar från LS.

130602: Ny version av LS-handboken

En ny version av LS:s fackliga handbok har kommit. Den skickas som vanligt ut till alla nya medlemmar och de som redan är medlemmar kan få den nya versionen genom att höra av sig till LS.

130515: Paco's byter ägare – facket går till domstol

Sedan drygt en månad tillbaka har Bergslagens LS av SAC Syndikalisterna blockerat restaurang Paco's på Järntorget i Örebro. Detta efter att en av våra medlemmar blivit avskedad från restaurangen under sittande förhandling. I veckan överlåts restaurangen till en annan ägare. Blockaden mot restaurangen upphör därför tillsvidare. Samtidigt kommer LS att inleda en domstolsprövning av ärendet.

130426: När facket kallas för maffia

Inlägg i mediadebatten.

Fackföreningar har i alla tider kallats för ”maffia” av företag som inte
vill göra rätt för sig. Företag som inte allt för sällan anser att
företagets vinstmarginal och ägarnas feta plånbok är viktigare än de
anställdas rättigheter och hälsa...

130405: Arbetsvägran skäl till att sparka vår medlem?

Pacos hävdar i SR Örebro under eftermiddagen att anledningen till att vår medlem fått sparken är arbetsvägran. Detta ser vi som mycket underligt då det inte nämndes något om påstådd arbetsvägran i det avsked som vår medlem fick mottaga den 7 mars. Ej heller har detta angetts som skäl i det försök till omvandlande av avskedet till uppsägning som mottogs senare. Först när Pacos bytt juridiskt ombud under v 15 har man hävdat att arbetsvägran är skäl till uppsägning.

LS anser inte att vår medlem har arbetsvägrat. Pacos har helt enkelt avskedat vår medlem, sedan schemalagt henne för att kunna hävda att hon arbetsvägrar när de insett att skälen för avsked inte håller.

130404: Konflikten med Pacos - vad har hänt?

Tidigare har LS inlett förhandlingar med restaurangen Pacos i Örebro, avseende att en av våra medlemmar blivit felaktigt avskedad. Bakgrunden till den konflikt som uppstått är att Pacos begått felaktigheter i sin personalhantering och när vår medlem bad facket om stöd valde Pacos att avskeda vår medlem under sittande förhandling.

Vi betraktar avskedet, samt andra saker som hänt, som föreningsrättskränkande och har genomfört flera förhandlingar med Pacos. Då Pacos valt att avskeda vår medlem under dessa förhandlingar och inte heller kommit med något godtagbart förslag till lösning, har förhandlingarna kört fast. LS tvingas därför att vidta stridsåtgärder i form av blockad.

I denna avdelning hittar du mer information om konflikten.

130404: Bergslagens LS av SAC genomför blockad av restaurang i Örebro

Fredag den 5:e april verkställer Bergslagens LS av SAC (Syndikalisterna) blockad av Pacos på Järntorget i Örebro. Bakgrunden till blockaden är att en av våra medlemmar felaktigt och i fackföreningskränkande syfte har avskedats från sitt arbete på restaurangen.

130302: välbesökt årsmöte i positiv anda

Även i år var årsmötet välbesökt och med en positiv stämning. Särskilt positivt var att LS under 2012 ökade sitt medlemsantal med 12%.