Hem / LS / Bergslagen / Avgifter

Medlemsavgifter

Här kan du se vad det kostar att vara med i facket.

Gällande avgifter från och med januari 2013:

Avgiftsklass Bruttoinkomst kr/månad Månadsavgift
AA 3 27.000 och över... 400 kr
AA 2 23.000 - 26.999 350 kr
AA 1 19.000 - 22.999 300 kr
A 3 16.000 - 18.999 250 kr
A 2 13.000 - 15.999 200 kr
A 1 10.000 - 12.999 150 kr
B 5.000 - 9.999 100 kr
C 0 - 4.999 20 kr
D Studerande* 30 kr / termin
E Pensionerad 50 kr / år
*med studerande avses medlemmar som går i grund- eller gymnasieskolan, eller som studerar vid högskola eller universitet och lever på studielån. Medlemmar som studerar med någon form av bidrag som utbetalas genom försäkringskassan ska betala medlemsavgift enligt inkomstklasserna i tabellen, ovan

Så betalar du din avgift

Betala avgifterna till Bankgiro 889-4800 enligt den faktura som skickas till dig via mail.

Var noga med att logga in och hålla din inkomst uppdaterad så att du får korrekt avgift.

Sjuk/föräldrapenning och A-kassa räknas som inkomst. Studielån (CSN) och socialbidrag räknas inte som inkomst.

För att betalningen av fackavgiften till oss ska fungera måste du ha angett en e-postadress för mottagande av fakturor. Har du inte fått någon faktura? Kolla e-postens skräpkorg/filter! Får du ingen faktura ska du snarast mejla medlemsregistret[a]sac.se, ange ditt personnummer och den e-postadress du vill ha fakturorna på.

Autogiro

Du kan logga in på din internetbank och begära autogiro för fackavgiften. Ange SAC:s bankgirokonto i sökrutan: 889-4800. Ange också ditt personnummer (istället för OCR-nummer) för att slutföra begäran om autogiro.

Om du har Swedbank kan du vara tvungen att växla över till bankens gamla plattform. Tjänsten autogiro dröjer i Swedbanks nya plattform. Notera att du inte kan använda tjänsten "stående överföring" till ett bankgirokonto. Du måste begära autogiro.

A-kassa ingår ej

Sedan den 1 juli 2007 är fack och a-kassa åtskilda. A-kassa ingår alltså inte i fackavgiften. Du kan vara med i vilken a-kassa du vill. En a-kassa som alla kan vara med i är t.ex. SAAK.

Försäkringar tecknas individuellt

Medlemmarna tecknar egna individuella försäkringar. Dessa ingår därför inte i avgiften. Avtalsförsäkringar gäller dock dig som medlem, t.ex. vid olycksfall i arbetet.

Prenumerationer ingår

Som medlem får du tidningen Syndikalisten och Solid i brevlådan. Du får också en provprenumeration på tidningen Arbetaren.

Bli medlem i facket!

Här kan du läsa om hur du blir medlem i facket.