Hem / Aktuellt / Pressrum

Pressrum

Presskontakt:
Vänd er i första hand till det LS som saken gäller, se förteckning över LS.
Ifall ni söker en företrädare för SAC vänd er till SAC:s växel 08-522 456 30
Telefontider tis och ons kl. 13-15

Presstelefon 08 522 456 37

Faktaruta om SAC

SAC:s organisation

Faktaruta om SAC

SAC är det fackliga alternativet för alla som vill att facket ska vara en kamporganisation.

Corona virus and workers rights

Download, print and share!

Corona workers rights

Corona virus and workers rights sickpaySAC.pdf 311,27 kB

Information om SAC:s organisation

Här följer en kortfattad förklaring av SACs uppbyggnad.