04 Federalismen: Bidrag till en frihetens historia

Av Helmut Rüdiger utgiven av Federativs förlag 1947.

De federalistiska idéerna

  • Fransk federalism före Proudhon 271
  • Pierre Joseph Proudhon 284
  • Federalistiska tendenser i det moderna Frankrike 302
  • Marx och Bakunin 321
  • Mikael Bakunins federalism 337
  • Den revolutionära syndikalismen 349
  • Francisco Pi y Margall 361
  • Frihetligt tänkande och federalistiska ansatser i Tyskland 368