Sommarledigt

Nu när sommaren äntligen är här så varvar Uppsala LS ner och försöker njuta lite extra av den.

Det innebär att det inte kommer att hållas varken medlems- eller styrelsemöten förrän i höst. Detta innebär givetvis inte att eventuella fackliga ärenden också måste vänta till i höst, förhandlingskommittén står fortfarande till medlemmarnas förfogande! Expeditionen kommer vara öppen på de vanliga tiderna under hela sommaren. Tiderna för höstens möten meddelas och läggs ut på hemsidan så snart de finns. Avslutningsvis tillönskas alla medlemmar och sympatisörer en väldigt trevlig sommar!