Socialistiskt Forum Uppsala

Nu drar Socialistiskt Forum Uppsalas debatt- och föreläsningsserie igång! Under våren kommer sammanlagt fyra debatter och föreläsningar äga rum, den första på temat "Vad händer med kollektivtrafiken i Uppsala?"

På torsdag (24/2) drar vi igång med en debatt mellan Börje Wennberg (S), Lennart Söderberg (V) och Mario Sousa (KP) om just kollektivtrafiken. Debatten äger rum på Uppsala Stadsbibliotek, Kerstin Ekman-salen, klockan 18:00.