Skyddsombudsutbildning

Den 8-11 maj kommer Uppsala LS att genomföra en utbildning för regionala och lokala skyddsombud.

Utbildningen kommer att ha sammanlagt åtta platser, varav några redan är fyllda. Vi vill därför, i kunskapsutjämningens namn, bjuda in fler till utbildningen, vare sig ni är skyddsombud eller inte. Ju mer kunskap vi sitter på, desto starkare blir vi på våra arbetsplatser. Det är också ett jättebra tillfälle för medlemmar som funderat på skyddsombudsuppdraget men ännu inte tagit steget att lära sig mer om det.

Utbildningen kommer att vara utan kostnad, så passa på att gå den nu när ni har chansen!

Antal platser och anmälan

Eftersom det endast finns ett begränsat antal platser kan vi inte garantera att alla som vill kan få vara med, och det kan vara så att vissa som anmält sig inte får plats på kursen.

Anmälan är bindande och görs till uppsala.ls@sac.se. I anmälan behöver ni uppge namn, adress, postnummer, ort och personnummer. Sista anmälningsdagen är den 10 april.

Tid och ledighetsansökan

Eftersom utbildningen äger rum mellan torsdag-söndag 8-11 maj, kan det vara så att vissa behöver ta ledigt från jobbet. Detta kan göras genom att söka ledigt för fackliga studier, en ansökan som vi hjälper till med om det behövs. Säg då till oss så snart som möjligt.

Utbildningen kommer att äga rum mellan 8:00/9:00 - 16:00/17:00 (tiderna kan variera).

Plats och förtäring

Vi kommer att genomföra utbildningen hos ABF (Bredgränd 14), och eftersom det kommer att vara fyra heldagar, vilket aktualiserar matfrågan. LS kommer inte att bjuda på mat eller se till att mat finns tillgängligt. Det är alltså upp till deltagarna själva att antingen ta med sig matlåda eller köpa mat någonstans. Det kommer dock att finnas fika och frukt under dagarna.

Vi hoppas att ni tar tillfället i akt!