SACs historia och fackliga kamp

Lördag den 25. Januari mellan kl 14 och 16 kommer Maria Karlsson och Rikard Warlenius som har varit redaktörer för SAC:s jubileumsbok till Uppsala LS.

Maria och Rikard berättar om de första åren efter att SAC grundades och reflekterar över resultatet av mer än 100 år av syndikalistisk kamp i Sverige. De ska också berätta om arbetet med jubileumsboken som kan ge oss en möjlighet att fundera på hur den egna historian kan användas som redskap i det fackliga arbetet.

Föredraget äger rum i LS-lokaler på Svartbäcksgatan 97D (KV)

Varmt välkomna till LS!