RKU Uppsala attackerade av nazister

I fredags blev tre medlemmar ur Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) attackerade av ca tio nazister utanför sin lokal Röda Stjärnan. Uppsala LS riktar tankar och solidaritet till RKU och de utsatta.

Arbetarrörelsen är en av de mest utsatta grupperna för nazistiskt våld eftersom vi står i första ledet för att skapa ett nytt samhälle där fascism inte har någon plats. Under de senaste åren har vi sett en våldsupptrappning från nazistiskt håll och vi vet att arbetarrörelsen i dess bredaste bemärkelse måste stå enade mot det fascistiska våldet.

Uppsala LS uppmanar medlemmar och sympatisörer att delta i den manifestation mot nazistiskt våld som RKU arrangerar den 4/4 kl 13.00 på Forumtorget.

Antaget av Uppsala LS styrelse 2009-03-30

Uppsala LS av SAC Syndikalisterna