Facklig information

Den 30 mars 13:00 arrangerar Uppsala LS årets första fackliga information i ABFs lokaler (Bredgränd 14) i centrala Uppsala.

Nedan följer några av de saker vi kommer att ta upp.

- SACs historia
Hur har syndikalismen i Sverige sett ut sedan dess att organisationen bildades 1910?

- SACs organisationsplan
Hur organiserar vi oss egentligen? Varför ser organisationen ut som den gör?

- Våra värderingar och åsikter
Vad tycker vi syndikalister egentligen? Finns det något som en syndikalistisk ideologi?

- Grundläggande arbetsrätt
Vilka lagar finns det som reglerar exempelvis din anställning? Får vi som icke-kollektivavtalsslutande fackförening förhandla?

Passa på att ställa egna frågor och komma med egna funderingar!

Är du intresserad av att komma fastän du inte är medlem i Uppsala LS av SAC? Inga problem! Det är bara att komma till ABFs lokal vid utsatt tid.

Väl mött den 30e!