Deltagarekonomi: anarkistisk ekonomi som vision och praktik

Syndikalister och andra frihetliga socialister har gjort sig kända för att ta täten när det gäller arbetsplatskamp eller att lyfta olika enfrågekampanjer. Men ofta har den gemensamma diskussionen hur saker ska se ut i framtiden hamnat i bakgrunden. Hur vill vi egentligen organisera vår ekonomi, bortom destruktiv marknadsekonomi och stagnerande centralplanering?

Datum: 23/5

Tid: 14:00

Plats: Bokcafé Projektil

Det är frågan som den nordamerikanska aktivisten Chris Spannos tar med sig till Bokcafé Projektil. Deltagarekonomi, som är den ekonomiska modellen som kommer att diskuteras, är ett försök att gå bortom att bara prata om generella principer och vaga referenser till Spanien - 36. De fyra grundpelare som den här skissen för decentraliserad planekonomi står på är: 

(1) beslutsfattande organiserat som självförvaltning i arbetar- och konsumentråd 
(2) balanserade arbetskomplex 
(3) ersättning baserat på ansträngning och uppoffring
(4) fördelning av resurser via decentraliserad deltagarplanering. 

Låter det krångligt? Låt dimmorna skingras genom att komma till Projektil och lyssna och diskutera deltagarekonomin och Spannos och andras upplevelser av att arbeta på arbetsplatser som bygger på dess principer. Bakom arrangemanget står Uppsala LS Studiekommitté och Parecon Sverige, i samarbete med Projektil och ABF.

Spannos är medlem i syndikalistiska Workers Solidarity Alliance och International Organization for a Participatory Society, och har tidigare skrivit om deltagarekonomi och anarkistisk ekonomi i antologin The Accumulation of Freeedom: Writings on Anarchist Economics.

http://www.akpress.org/accumulationoffreedom.html

Länk till Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/527643933959024/