Stockholms LS Studier

   

Drivs av Stockholms LS Studiekommitté

kontakt: studier.stockholm@sac.se

Om studier:

Studier har en central roll inom Syndikalismen. Om vi ska kunna vara en fungerande öppen, medlemsdriven och direktdemokratisk organisation är det en nödvändigt att vi som medlemmar tillsammans besitter alla kunskaper som krävs för vår verksamhet. Därför måste vi se till att kontinuerligt utbilda oss och lära oss nya saker.

Verksamhet:

Utbildning kan avse många saker. Stockholms LS studier strävar efter att täcka in följande områden för att där bidra med stöd till medlemmarna och andra organisationsinstanser:

 1. Formell utbildningsverksamhet
 2. Introduktion för nya medlemmar
 3. Föreläsningar (i olika former)
 4. Överlämning och kunskapsutbyte för förtroendevalda
 5. Kunskapsutbyte mellan alla medlemmar
 6. Produktion av studiematerial
 7. Främjande av självstudier
fi_katten

Kurser:

Vi erbjuder för närvarande följande utbildningar:

 1. Facklig introduktion
 2. Studiecirkeln bli en arbetsplatsorganisatör (APO-cirkeln)
 3. Förhandlingskurs
 4. Stockholms LS organisatörsutbildning (LSO)
 5. Branschorganisering i sektioner och syndikat

För alla typer av förfrågningar, kursanmälningar mm kontakta oss på: studier.stockholm@sac.se

För material för självstudier, se centrala SAC studier.

Tillbaka till Syndikalisterna Stockholm

Facklig introduktion

Facklig introduktion

Introduktionskurs för nya och etablerade medlemmar, samt alla andra intresserade.

KursAPO

KursAPO

Stockholms LS Studier arrangerar kontinuerligt APO-cirkeln