Branscher

Vi är en fackförening för alla arbetare

Arbetare verksamma i Stockholms inom alla branscher är välkomna att organisera sig i Stockholms LS Syndikalisterna.

Röster från medlemmarna

Utbildningsarbetare
"

"LS erbjuder arbetare en kämpande fackförening som konsekvent alltid är på arbetarnas sida. Vi medlemmar är alltid är delaktiga i allt som sker i fackföreningen." - Marcelina, arbetar inom Utbildningsbranschen

"
Mediaarbetare
"

"Det bästa med att vara medlem i LS är att vi har stora möjligheter träffa andra kamrater via t.ex. branschträffar. Där kan vi utbyta erfarenheter, lära oss av varandra om arbetsrätt, facket och vilka rättigheter vi har." - Oskar, arbetar inom Kultur-IT-Media

"
Bra16_isak_gerson_edited
"

"LS är bättre än andra fack på att organisera för osäkra arbetsvilkor, vilket ofta finns inom branschen. Jag har genom LS fått lära mig mycket själv om förhandlingsteknik och arbetsrätt." - Isak, arbetar inom Handel och service

"
Bra16_Karl_B_edited
"

"Största problemet jag sett på de arbetsplatser jag varit anställd på har helt klart bristfällig ledning och dåliga löner. Medlemskapet i LS har gett mig ett sätt att arbeta konkret för en rättvisare och bättre värld." - Karl, arbetar inom Social och vård

"

Branschindelning

Vi har gjort en indelning av hela arbetsmarknaden på åtta olika branscher. Dessa åtta är:

 1. Utbildning
 2. Social- och vård
 3. Handel- och service
  • Handel, hotell, restaurang, fastighet, städ, turism, föreningsanställda.
 4. Industri
  • Tillverknings-, process-, livsmedels- och trä/pappersindustri. Gruv, jordbruk, skog.
 5. Transport
 6. Bygg
  • Snickeri, el, måleri, övr. hantverk, anläggning, sanering, energi och vatten.
 7. Kultur- och media
  • Telefoni, media (TV, radio, press), IT, reklam, tryck, museum, teater, övr. kultur.
  • KIM – Kultur-, IT- och Mediasyndikatet har en mailadress: kim.stockholm@sac.se och en Facebooksida.
 8. Kommunalt och statlig
  • Avser de anställda i en verksamhet som finns för styrning av stat eller kommun, t.ex. en kommunal förvaltning eller en statlig myndighet som sysslar med myndighetsutövning.

Vi ska även ha ett syndikat för varje bransch för att samla alla inom en viss bransch på orten. Vilket syndikat vi tillhör avgörs utifrån den huvudsakliga verksamhet som bedrivs där vi har vår huvudsakliga sysselsättning. Branschtillhörigheten är samma för alla på en arbetsplats, oavsett yrke. Det innebär att t.ex. alla som arbetar på en skola, oavsett om det är städare, lärare, bespisningspersonal, vaktmästare, etc, tillhör utbildningsbranschen och är med i Utbildningssyndikatet, då verksamheten som bedrivs är utbildning.

Det finns inte aktiva syndikat för alla branscher, ni kan kontakta de som har en angiven epost-adress här. Eller kan ni kontrollera med administrationen om det finns ett aktivt syndikat för din bransch eller om du är osäker på vilken bransch du arbetar inom.

Tillbaka till Stockholm LS