Bli aktiv i facket

Stockholms LS är en medlemsdriven fackförening där all verksamhet bygger på att det finns aktiva medlemmar. Det är vi alla som är LS, det är vi tillsammans som avgör vilken verksamhet som ska bedrivas i LS och det alla våra insatser som avgör hur bra LS fungerar.

Facklig Introduktion

Som ny medlem kallas du till en Facklig Introduktion inom ett par veckor efter du gått med. Det går även bra att höra av sig till Studiekommittén direkt för att tex få plats på nästa introduktion eller byta tid till nästkommande tillfälle om du inte kan den tiden du föreslagits (kontakt: studier.stockholm@sac.se).

Anmäl ditt intresse att vara aktiv

I samband med introduktionen får du fylla i ett "Intresseformulär" där du kan ange olika områden av LS verksamhet som du vill engagera dig med, lära dig mer om eller som du bara tycker låter intressant och därför vill ha mer information om.

Vi väljer alla själva hur aktiva vi vill vara i LS. Det kan förstås variera mycket hur stora möjligheter vi har under olika perioder. Oavsett om vi har möjligheten att vara aktiva 1h i veckan, 1h månaden eller 1h om året så ska det finnas möjlighet att kunna vara aktiva på våra egna villkor i vår fackförening.

Du kan även titta under rubriken kommittéer här för att få en uppfattning om olika organisationsinstanser och vad de sysslar med. Har du ett direkt intresse för något av dessa områden kan du kontakta kommittéerna direkt på mail.

Om du tänker dig något annat, inte kan nå någon, eller av annat skäl inte vill kontakta respektive kommitté direkt går det även alltid bra att skicka ett mail till administrationen på Stockholms LS. Då kan du få hjälp och information om hur du går tillväga (kontakt: stockholms.ls@sac.se).

Tillbaka till Stockholm LS