Avgiftstabell

Avgiftsklasser i Stockholms LS

 

Avgiftsklass Bruttoinkomst1 (före skatt) Månadsavgift
AA 3 34.001 kr och mer 464 kr
AA 2 29.001 - 34.000 kr 424 kr
AA 1 24.001 - 29.000 kr 384 kr
AA 19.001 - 24.000 kr 309 kr
A0 15.751 - 19.000 kr 260 kr
A1 14.101 - 15.750 kr 215 kr
A2 12.501 - 14.100 kr 199 kr
B1 9.001 - 12.500 kr 130 kr
B2 6.001 - 9.000 kr 114 kr
C upp till 6.000 kr 68 kr
D Utan inkomst, skattefritt bidrag,
tex socialbidrag, studiebidrag/lån.2
44 kr
E Pensionär 3  8.3 kr (100 kr per år)

Avgiften betalas varje månad i förskott. Att ligga efter med avgifterna mer än två månader kan leda till uteslutning.

1) Som bruttoinkomst räknas även beskattningsbar ersättning, som t.ex. A-kassa.

2) Student som också arbetar skall betala medlemsavgift baserad på bruttolönen.

3) Pensionärer får en faktura en gång om året.

A-kassa

A-kassa ingår inte i fackföreningsavgiften sedan 2007. A-kassedelen ska istället betalas direkt till den a-kassa där man blir medlem. Du är fri att välja vilken a-kassa du vill. En a-kassa som är öppen för alla är SAAK.

Försäkringar

Medlemmarna tecknar egna individuella försäkringar. Dessa ingår därför inte i avgiften. Ev. avtalsförsäkringar gäller dock även dig som medlem i Stockholms LS, t.ex. vid olycksfall i arbetet.

Tillbaka till Stockholm LS