Aktuellt i Stockholm

Pressmeddelande antaget av Stockholm-Gotlands distrikts almedalengrupp 3/7 2018:

Nazisterna går fria igen!

Vintern 2016 detonerar medlemmar ur NMR ett flertal bomber i göteborgsområdet, varav en person mister sitt ben i attentatet; en andra bomb exploderar utanför Syndikalistiskt forums lokaler.

Almedalen 2017 trakasserar NMR otaliga människor och organisationer.

September 2017 ger polisen NMR ett skandalomsusat tillstånd att demonstrera i Göteborg.

Under de senaste året har NMR utsatt ett femtiotal sammankomster med hbtq-personer för attacker.

Almedalen 2018 ges nazisterna åter fritt spelrum att härja runt och begränsa våra och andra medmänniskors möjligheter att delta i ett demokratiskt forum. Redan under söndagen 1a juli sker interventioner mellan allmänheten och nazisterna. Genom direkta och indirekta hot mot HBTQ-personer, personer med funktionsvariatoner och fackföreningsrörelsen bl.a. så är nazisternas återkomst minst sagt beklämmande.

Vi i SAC ser ett par allvarliga problem med detta. För det första så vill vi rikta en skarp kritik mot polisens fortsatta loja attityd till en terrorgruppering som så uppenbart är ett hot för flera av oss. Den 25e juni kontaktar vi Visby-polisen och för en dialog om den direkta hotbild och oro vi upplever kring nazisternas eventuella deltagande. När dessa nazister så sent som i lördags beviljas ett skyndsamt tillstånd, precis utanför RFSLs lokaler, är det svårt att inte rynka pannan. Att Mattias Andersson - biträdande kommenderingschef för Almedalsveckan - säger till SVT att han inte är orolig gör att vi inte kan annat än att tappa hakan över den otroliga naivitet och demokratiska moras som vilar över polisens omdöme.

Rent rättssäkert så blir detta skyndsamma beslut minst sagt bedrövligt för berörda grupper som dels inte ges utrymme för ett angeläget säkerhetsarbete och dels inget utrymme för en överklagan. När RFSL i går, måndag den 2e, lämnar in en överklagan till förvaltningsrätten så har de redan nödgats lämna området för sina medlemmars psykiska och fysiska säkerhet.

Förra året såg vi hur Region Gotland och Visbys polismyndighet inte tog våra och andra organisationers farhågor på allvar, när region Gotland nu i år tagit sitt förnuft till fånga genom att neka NMR marknadsplats öppnar polisen åter möjligheten för nazisterna att inskränka deltagandet för ett flertal organisationer varav vi ser yttrandefrihetens möjlighet och hälsotillstånd i ett livskritiskt läge.

Det är tragiskt att se hur det krävs en hög tungt beväpnad polisiär närvaro och för att en vecka i Visby skall kunna genomföras i skuggan av en nazistisk hotbild.

Vi kräver hos polisen ett moraliskt rannsakande, inte minst hos tillståndsenheten.

/Stockholm-Gotlands distrikts almedalengrupp

MÖTESPLANERING FÖR 2018

Medlemsmöten:

Möte 06: lördag 18/8, 13.00-15.00
Möte 07: lördag 15/9, 13.00-15.00
Möte 08: lördag 13/10, 13.00-15.00
Möte 09: lördag 10/11, 13.00-15.00
Möte 10: tisdag 11/12, 18.00-20.00

Före alla medlemsmöten är det alltid en timmas träff med mat och kamratligt umgänge.

Välkomna!

Styrelsemöten:

 • Ordinarie möte: preliminärt 1:a tisdagen varje månad, 18.00 (ev. flytt +/-1 vecka om krock)

STÖDUTTALANDE FÖR SOPARBETARNA I STOCKHOLM

Stockholms LS vill uttrycka vårt fulla stöd för arbetarna på Reno Norden och alla andra kämpande soparbetare. Er viktiga och modiga kamp är inte bara för er själva utan för oss alla. Genom att ni sätter ner foten bidrar ni till hindra att våra positioner tryckts tillbaka. Detta är en kraftfull inspirationskälla för alla arbetare.

Då soparbetarna med stor sannolikhet nu riskerar att bötfällas av Arbetsdomstolen har vi beslutat att skänka en slant till Förbundet Arbetarsolidaritets stödinsamling, vi uppmanar andra att göra detsamma.

Stockholms LS av SAC Syndikalisterna

SYSTEMBOLAGET FÖRSÖKER GÖRA SIG AV MED FACKLIGT AKTIVA

Idag har det avslöjats att Systembolaget ägnar sig åt förföljelse av fackligt aktiva. De har anlitat en konsultfirma för att undersöka möjligheten att göra sig av med våra medlemmar på Systembolagets butik vid Gullmarsplan.

Systembolagets agerade mot våra medlemmar är oacceptabelt. Att kartlägga och försöka angripa arbetare som bedrivit vanligt fackligt arbete är ett mycket allvarligt hot mot organiseringsfriheten. Det är även i dagens repressiva klimat mot fackligt engagemang förvånade att se att ett statligt bolag med monopolställning har sjunkit så här lågt.

Vi kräver ett omedelbart slut på dessa angrepp mot den grundlagsskyddade friheten att organisera sig och bedriva facklig verksamhet på arbetsplatsen utan utsättas för repressalier.

Stockholms LS Syndikalisterna

Mer om Systembolagets försök att göra sig av med fackligt aktiva i Arbetaren

Tillbaka till Syndikalisterna Stockholm

SOLIDARITET MED HAMNARBETARFÖRBUNDETS AVDELNING 4

Tillsammans med övriga medlemmar i Stockholm-Gotlands distrikt av SAC Syndikalisterna

Samlade till årskonferens 18/2 med Stockholm-Gotlands distrikt av SAC Syndikalisterna vill vi uttala vår solidaritet med er i Hamnarbetarförbundets avdelning 4. I kampen mot de despotiska arbetsköparna APM Terminals i Göteborgs hamn står ni upp för krav som påverkar oss alla. När andra fackliga organisationer hukar i motvinden är det inspirerande att se hur ni tar det fackliga uppdraget på allvar.

Angreppen mot strejkrätten måste avvisas! Fackliga fri- och rättigheter måste upprätthållas!

STÖDUTTALANDE TILL TILLSAMMANS TAR VI KAMPEN MOT NAZISMEN

Syndikalisterna Stockholm fördömer Nordiska motståndsrörelsen som genom hets, hat och terror attackerar samhället.

Att de får manifestera mitt i Stockholm är ett tecken på den normalisering av rasism och nazism som pågår.

Vi i Syndikalisterna Stockholm ser det som vår uppgift att bjuda hårt motstånd mot detta, genom att stå starka tillsammans på arbetsplatser, gator och torg.

Syndikalisterna Stockholm, november 2016

LS ORGANISATÖRSUTBILDNING 2017 (2016-10-13)

I november (2016-11-14) startar en ny upplaga av Stockholms LS fackliga organisatörsutbildning. Läs mer om utbildningen.

Direkt till anmälan för LSO-2017

BRANSCHTRÄFF 15 OKTOBER 2016 (2016-09-30)

Lördag 15 oktober blir det branschträff för alla medlemmar.

Läs mer under aktuellt: Branschträff 2016

Direkt till anmälan (via formuläret senast 9/10): anmälan branschträff

VARSEL OM SYMPATIÅTGÄRDER - MED SYDAFRIKANSKA VINARBETARE (2016-09-28)

Syndikalistiska Driftsektionen för Systembolagsanställda (DFSA) har varslat om sympatiåtgärder med vinarbetare i Sydafrika. Om sju arbetsdagar påbörjas en bojkott av alla Robertson Winerys produkter.
Läs mer i Arbetaren: Bojkottaktion mot systembolagsleverantör

ANGÅENDE SYNDIKALISTISKA BUSSARBETARSEKTIONEN STOCKHOLMS KONKURS (2016-05-18)

Igår, den 17:e maj 2016, försattes Syndikalistiska Bussarbetarsektionen Stockholm (SBSS) i konkurs. Konflikten mellan SBSS och arbetsköparen Keolis uppstod när ett stort antal bussar i Stockholms lokaltrafik affischerades med propaganda från Sverigedemokraterna inför valet 2014. Förarna i SBSS försatte dessa bussar i blockad då de vägrade bidra till att sprida Sverigedemokraternas propaganda och de stämdes sedan av arbetsköparna, en stämning som resulterat i en kostnad på totalt 190.000 kr.

Trots förlusten i arbetsdomstolen finns det ingen anledning för SBSS att ångra sitt agerande. SBSS gjorde inget annat än att agera enligt det civilkurage alla fackföreningar bör agera utifrån, de gjorde ingen annat än att visa hur grundläggande antirasism bör vara för arbetarrörelsen och en stämning i arbetsdomstolen räcker aldrig för att tysta en antifascistisk arbetarrörelse.

SBSS startade 2008 och har idag försatts i konkurs, men den syndikalistiska organiseringen av busschaufförer i Stockholm kommer för den skull inte upphöra. Som SBSS själva skrivit: ”Vi kommer att fortsätta kämpa vidare för bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och för ett mänskligt och rättvist samhälle.”

Idag riktar vi blickarna bakåt och tackar SBSS för det arbete de utfört de senaste åtta åren, imorgon är det dags att rikta blickarna framåt och se till det arbete som komma skall.

Vila i frid SBSS, länge leve de syndikalistiska busschaufförerna!

NYTT VARSEL OM SYMPATIÅTGÄRDER - MED SEKO (2016-04-19)

Stockholms LS av SAC har idag varslat om sympatiåtgärder i ännu en pågående konflikt, SEKOS varsel mot Almega IT och Telekomföretagen.

Detta innebär att vi för närvarande har tre liggande sympativarsel:

 • Med Målareforbundet mot Måleriföretagen I Sverige.
 • Med Unionen och Sveriges Ingenjörer mot Almega IT och telekomföretagen.
 • Med SEKO mot Almega IT och telekomföretagen.

Mer om våra sympativarsel och ev. kommande sympatiåtgärder:

 • Målareforbundets: omfattning som i deras varsel 2016-03-23 (primärkonflikt i kraft från 2016-04-08), våra åtgärder påbörjas tidigast: 2016-04-21, kl. 08.00.
 • Unionen och Sveriges Ingenjörer: omfattning som deras resp. varsel 2016-04-06 (primärkonflikt i kraft efter besked från AD ang. fredspliktsinvändning), våra åtgärder påbörjas tidigast: 2016-04-21, kl. 08.00, men inte före primärkonfliktens åtgärder påbörjats.
 • SEKOs: omfattning som deras varsel 2016-04-06 (primärkonflikt i kraft 2016-04-22, 14.00), våra åtgärder påbörjas tidigast: 2016-04-29, kl. 8.00.

Sympatiåtgärderna omfattar alla medlemmar av Stockholms LS av SAC som är berörda av primärkonflikten och dess eventuella kommande utvidgningar.

Vid kontakt i dessa brådskande ärenden rekommenderar vi att höra av er till både expeditionen och LS styrelse.

Expedition: 08-6586269 (måndag 10.00-13.00, onsdag 15.00-18.00), stockholms.ls@sac.se

Styrelsen nås på: styrelsen.stockholms.ls@sac.se

BYGGNADS KONFLIKT ÄR ÖVER (2016-04-18)

Konflikten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier är nu över. Ett nytt avtal har skrivits i natt. Vårt sympativarsel med Svenska Byggnadsarbetareförbundet dras därmed tillbaka.

VARSEL OM SYMPATIÅTGÄRDER

Stockholms LS av SAC har idag varslat om sympatiåtgärder i tre pågående konflikter

 • I konflikten mellan Målareforbundet och Måleriföretagen I Sverige. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Svenska Målareförbundets varsel 2016-03-23 (som trädde i kraft 2016-04-08).
 • I konflikten mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Svenska Byggnadsarbetareförbundet varsel 2016-03-30, samt det som angivits i det förtydligande av varslet som inlämnades 2016-04-06.
 • I konflikten mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer mot Almega IT och telekomföretagen. Med samma omfattning och innehåll som det som anges i Unionens och Sveriges Ingenjörers varsel 2016-04-06.

För samtliga tre varsel gäller:

 • Varslet avser att träda i kraft från 2016-04-21, klockan 08.00
 • Sympatiåtgärderna omfattar alla medlemmar av Stockholms LS av SAC som är berörda av primärkonflikten och dess eventuella kommande utvidgningar.

Vid kontakt i dessa brådskande ärenden rekommenderar vi att höra av er till både expeditionen och LS styrelse.

Expedition: 08-6586269 (måndag 10.00-13.00, onsdag 15.00-18.00), stockholms.ls@sac.se

Styrelsen nås på: styrelsen.stockholms.ls@sac.se

ANGÅENDE ALMEGAS SENASTE AGERANDE (2016-04-18)

Almega har genom en fredspliktsinvädning(*) mot Unionen och Sveriges ingenjörers varsel om strejk lyckats skjuta upp denna tills besked från AD kommer.

Det här handlar om en taktiskt fint för att förhala strejken. De la in detta precis innan stängning av AD i torsdags, för att nå maximal effekt. Det handlar även om att Almega i grunden inte accepterar arbetarnas grundlagsskyddade rätt att ta till stridsåtgärder.

Almega har i denna avtalsrörelse visat att de inte tvekar att ta till gamla metoder från 1900-talets början, som anlitande av strejkbrytare och kartläggning av fackanslutna. De flyttar steg för steg fram sina positioner och utmanar nu flera av arbetarnas tillkämpade rättigheter. Om de får fortsätta är det bara en tidsfråga innan det åtminstone i praktiken blir förbud för stridsåtgärder även mellan avtal, en permanent fredsplikt.

Här har alla fackföreningar ansvar att sätta ner foten och visa att inskränkning av vår rättigheter att organisera oss och att till stridsåtgärder är något vi aldrig kan acceptera.

Annars är det förstås inte bara Almega som kan återuppväcka gamla beprövade metoder, vi arbetare kan göra detsamma. Som syndikalister står vi vart fall inte handfallna även om rätten till legala stridsåtgärder skulle försvinna. Går det inte längre att lösa saker via förhandlingar och legalt varslade stridsåtgärder kommer vi göra som arbetare gjort i alla tider, vi kommer att hitta andra sätt.

Syndikalisterna Stockholm

(*) Almega hävdar att det finns ett redan gällande avtal på pensionsområdet och att därmed gäller fredsplikt i dessa frågor. Men enligt Fackförbundens jurister finns det inget fog för detta påstående.

ANGÅENDE VÅRA SYMPATIVARSEL (2016-04-14)

Syndikalisterna Stockholm har varslat om sympatiåtgärder till stöd för de fackförbund som gått ut i, eller varslat om, strejk i avtalsrörelsen. Vi har varslat om sympatiåtgärder med Unionen och Sveriges Ingenjörer, Byggnads och Svenska Målareförbundet.

Sedan lång tid har arbetsköparna flyttat fram sina positioner. I avtalsrörelserna brukar arbetsköpare och fackförbund gå ut tufft, för att sedan backa. Framförallt brukar fackförbunden backa. Inför årets valrörelse var det tuffare än vanligt. Arbetsköparna känner sig nu så starka att de är på väg att överge den samförståndsanda som så länge rått. De hade inför avtalsrörelsen på många områden ställt krav som skulle innebära långtgående försämringar för stora arbetargrupper.

Det är därför med glädje vi nu ser att flera förbund inte verkar backa utan faktiskt tar strid för sina krav.

Vi som syndikalister ställer oss solidariska med dessa fackförbund. Detta i övertygelsen om att arbetarrörelsen är som starkast när vi enas kring våra gemensamma intressen. Från arbetsköparhåll har det grymtats om att vi skulle vara en ”arbetstagarorganisation som inte har med frågorna att göra” och att vi skulle vara ute efter att ”splittra arbetstagarsidan”.

Vi anser att dessa påståenden är befängda. Vi har likt alla fackföreningar ansvar för att agera solidariskt med krav som försvarar eller flyttar fram våra positioner. Det är förstås uppenbart för alla att här är det arbetsköparna och inte vi som är ute efter att splittra arbetarna.

Det är även arbetsköparna som nu hotar modellen med samförstånd mellan arbetsköpare och fackföreningar. Syndikalisterna har inte ansvar för om denna modell frångås. Vi tror överhuvudtaget inte på den. Det är ett av skälen till att vi är en oberoende organisation. Men vi tror alltid på solidaritet mellan arbetare. Denna går bortom arbetarnas härkomst, nationalitet, branschtillhörighet, och även organisationstillhörighet.

Syndikalisterna Stockholm

 

ANGÅENDE MÅLARNAS STREJK (2016-04-08)

Klockan 05 i morse gick 260 målare på 35 arbetsplatser ut i strejk för en högre och mer lönehöjning än de 2,2% som LO och näringslivet enats om. Vi i Syndikalisterna Stockholm uttrycker vårt fulla stöd till Svenska Målareförbundet! Solidaritet arbetare emellan – för rättvisa löner och trygga jobb!

 
 

AVTALSRöRELSEN 2016 (2016-04-08)

Avtalsrörelsen är inne i ett skede där tidigare lagda varsel börjar träda i kraft. Från den 8 april är flera målare nu i strejk. Byggnads varsel (ca 2500 arbetare) kan träda i kraft 12 april.Förhållningssätt vid konflikter

När andra fackliga organisationer varslar eller tar till konfliktåtgärder, eller när arbetsköpare vidtar åtgärder (lockout) är vårt förhållningssätt följande:

 • Ingen LS-medlem ska någonsin agera brytare!
 • Smittat arbete (uppgifter som omfattas av varsel eller konfliktåtgärd) får aldrig utföras
 • Vi ska inte ifrågasätta konfliktåtgärder från andra organisationer.
 • Vi kan alltid sympativarsla om åtgärder för våra medlemmar på berörda arbetsplatser
 • Vi ska som ett minimum förhålla oss neutrala till varsel och konfliktåtgärder.
 • LS-medlemmar som kvar på arbetsplatsen ska enbart utföra sina normala arbetsuppgifter.
 • LS-medlem som inte kan utföra sitt normala arbete för att arbetsuppgifterna omfattas av stridsåtgärder ska kontakta LS.
 • Ingen ska agera brytare! Men arbetsköpare har dålig koll på vad som gäller, de kan försöka tvinga oss till det.
 • Vid problem med arbetsköpare i samband med vägran att utföra smittat arbete eller deltagande i sympatiåtgärd anteckna vad som hänt. Kontakta sedan LS.
 • Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå (max 100/h, max 800/dag).
 • LS har krav på organiseringsaktivitet för samma tid som ersättning utgår

Vid kontakt i dessa brådskande ärenden rekommenderar vi att höra av er till både expeditionen och LS styrelse.

Expedition: 08-6586269 (måndag 10.00-13.00, onsdag 15.00-18.00), stockholms.ls@sac.se

Styrelsen nås på: styrelsen.stockholms.ls@sac.se

Tillbaka till Syndikalisterna Stockholm

Angående Kommunals uttalanden i Kommunalarbetaren (2014-10-31)

Vi i Stockholms LS av SAC Syndikalisterna fördömer Kommunals uttalande mot våra medlemmar i Södermalms Hemtjänstarbetares Driftsektion och deras pågående konflikt mot arbetsköparen Aleris.

I Kommunalarbetaren 31/10 uttalar sig två ombud för Kommunal. Det påstås att den pågående konflikten inte skulle ha någon påverkan på de andra arbetarna på arbetsplatsen. De kritiserar vår sektions val att ta strid mot arbetsköparen i den aktuella frågan, samt ger mer eller mindre uttryckligen sitt stöd för arbetsköparen.

Det är ofrånkomligt att det får påverkan för övrig personal om tre arbetare förhindras att utföra sitt arbete. Detta arbete kommer antingen inte bli utfört, eller så kommer det att utföras av strejkbrytare. Arbetsköparen erkänner även i samma artikel att de använder sig av strejkbrytare. Det är svårt att inte tolka det som att Kommunal ger ett godkännande av detta.

Rimligtvis bör även Kommunal känna till de uppenbara problem som finns inom branschen, inte minst med det aktuella systemet ParaGå. Vi hade hoppats att få se tecken på solidaritet i denna fråga, inte det motsatta.

Även om vi inte räknar med att få ett aktivt stöd så begär vi åtminstone att andra fackföreningar utnyttjar sin rätt att stå neutrala. För att på något sätt aktivt motverka stridsåtgärder genom att stödja arbetsköparen i en pågående konflikt är något av det sämsta arbetare kan göra mot andra arbetare.

Stockholms LS styrelse

Tillbaka till Syndikalisterna Stockholm