Södra distriktet

 

soedra_v3

Södra distriktet - konfliktsamordning och stöd till fackliga studier

Södra distriktet är ett samarbete mellan LS i södra Sverige för att stärka vår samverkan vid konflikter och stödja LS studieverksamhet. LS, syndikat och sektioner kan söka ersättning för sina kostnader i samband med facklig
utbildning från distriktet - använd denna blankett.

Skicka in din LS kontaktuppgifter

För att underlätta facklig samverkan inom Södra distriktet ber vi samtliga LS skicka in sina kontaktuppgifter till distriktskommittén med denna blankett. Även syndikat och sektioner inom Södra distriktet är välkomna att skicka in sina kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter för Södra distriktet

Södra Distriktet av SAC
c/o Jönköpings LS
Box 190
551 13 Jönköping
E-post: sodradistriktet@sac.se
Studieorganisatör: studier.sodradistriktet@sac.se
Telefon: 036-71 32 00
Fax: 036-12 09 24

Interna forumsidor hittar du här.

*Fristads kläder i facklig blockad av SAC syndikalisterna*

Pressmeddelande 2009 06 17

Blankett för kontaktuppgifter

Blankett för studiekostnader

LS organisatörsutbildning den 19 - 20 september!

LS organisatörsutbildning för södra distriktet den 19 - 20 september!

New article

Press

Södra distriktets upptagningsområde

Södra distriktets upptagningsområden