Studier

Här kan du läsa allt om fackets studieverksamhet.

Studieverksamhet

Studieverksamheten är en av de allra viktigaste verksamhetsområdena inom Bergslagens LS. Genom studieverksamheten skaffar vi oss de kunskaper som ligger till grund för vårt fackliga arbete.

Ytterst handlar studieverksamheten om att skapa självtillit, sprida kunskap och utveckla perspektiv hos oss själva och andra medlemmar. Vår gemensamma bildning sker därför på en jämlik, öppen och demokratisk grund.

LS verkar på ett modernt sätt inom arbetarrörelsens folkbildningstradition. Främst använder vi oss av kurser, studiecirklar och föredrag. Vi är medlemmar i studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund, ABF.

Studieverksamheten och aktiviteter kopplade till denna är naturligtvis öppna för alla intresserade medlemmar. Synpunkter och önskemål tar vi gärna emot. Varmt välkommen att delta i vår verksamhet!

För medlemmar som söker kursmaterial: se under interna sidor (kräver inloggning).