25:e april: Juridisk grundkurs

Juridisk grundkurs riktade till alla medlemmar som vill få juridiska grunder att utgå från i det fackliga arbetet eller för sig själv på jobbet.

Kursen behandlar grunderna för anställningsformer, arbetstid, lön, uppsägning, avsked, förhandlingar mm.

Föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på lättare förtäring.