Holger Karlsson

Under i januari 1933 genomförde förbundet SUK en agitationsturné i Örebro län med Holger Carlsson som talare. I sin rapport till förbundets verkställande utskott skrev han följande rader.

 

Agitationsturné i januari 1933

Måndagen den den 16/1 talade jag å Hantverksföreningens lokal i Askersund. Mötet var anordnat av Askersunds L.S. Publik: 45-50 personer, däribland en hel del socialdemokrater men ingen av dem önskade debatt. Lyckat möte.

Tisdagen den 17/1 hade Laxå L.S. anordnat möte i Röfors Folkets hus. Publiken uppgick till minst 60 personer. Ingen debatt. Lyckat möte.

Onsdagen den 18/1 talade jag å Laxå L.S. studiecirkel om förbundet, dess historia, verksamhet och utvecklingsmöjligheter. Här hade jag någon timmes debatt med en sillén-kommunistisk L.S.medlem. Lyckades ej bilda någon klubb, mest beroende på den fruktansvärda arbetslöshet som råder i Laxå med omnejd. Följande kamrater äro emellertid intresserade: Gunnar Johansson, Mosjömossen, Laxå och L.S. kassör Karl Gustafsson, Box 346, Laxå.

Torsdagen den 19/1 hade jag ett möte med Örebroklubbens styrelse. Det var närmast en sorglig tillställning. Endast en av styrelsemedlemmarna var under trettio år och av de upplysningar jag fick om hur man ordnat med turnen och en del andra saker fick jag det intrycket att vi ej kan bygga på Örebroklubben.

Fredagen den 20/1 talade jag i Örebro Folkets Hus D:sal. En timme före mötets början fick jag reda på att man glömt bort att affischera, varför man inte får förvåna sig att endast 15 personer mött upp till föredraget. Sämsta mötet under turnen.

Söndagen den 22 talade jag i Fanthyttans templarlokal. Utom mitt föredrag hade klubben, som stod för anordningarna, fått Fanthytteamatörerna att medverka, dessa spelade en socialt betonad pjäs. På mötet som var besökt av ett 90-tal personer, rådde en ypperlig stämning. Ingen debatt.

Måndagen den 23/1 talade jag i Storå Folkets hus. Arrangör var Guldsmedshyttans Syndikalistiska Ungdomsklubb. 50 personer närvarande. Efter mitt föredrag blev det en stunds debatt med några socialdemokratiska ungdomsklubbister. Det blev en debatt som säkerligen kommer att ge goda resultat för klubben, ty det rådde aldrig något tvivel om vilken part som låg över i debatten. Efter det offentliga mötets slut hade jag ett möte med klubben. 2 nya medlemmar inröstades. jag talade om det ansvar som vilar på de yngre klubbisterna. Klubben har väl hög åldersprocent men blir säkert bra med tiden ty det finns en hel del unga friska pojkar som äro villiga att arbeta. Mötet beslutade att göra mig sällskap till det skolningsmöte som på mitt initiativ anordnats i Fanthyttan på tisdagkvällen.

Tisdagen den 24/1. Skolningsmöte i Fanthyttan. Närvarande voro 12 klubbister från Guldsmedshyttan och 12 a 15 klubbister från Fanthyttan samt ett 10-tal L.S.medlemmar. Jag höll ett vanligt skolningsanförande samt en inledning i agitationsfrågan. På förslag av mig valdes en samarbetskommitté för de bägge klubbarna. 2 nya medlemmar inröstades. Samtliga möten i Guldsmedshyttan-Fanthyttan voro lyckade. Dessa bägge klubbar ha gott om intresserade pojkar och bägge klubbarna tycks arbeta bra varför vi säkert kan förvänta att de skola utföra ett gott arbete för förbundet i fortsättningen.

Onsdagen den 25/1 talade jag i Grythyttans Godtemplarlokal. Grythytteheds L.S. hade anordnat mötet. 25 personer närvarande. Slätstruket möte.

Torsdagen den 26/1. Besökt Hällefors. Se särskild rapport.

Hällefors. Sista klubbmötet hölls 20/9 1932. Sven Eriksson, med vilken jag sammanträffade, har hand om klubbens material. Hans adress är Box 715, Hällefors. Kassan som antagligen är mycket dålig handhaves, av kassören Birger Hellström. Endast 22 av de rekvirerade Tidningarna Storm äro sålda. Sven Eriksson lovade att söka få fart på klubben.

Ännu en agitationsturné i oktober 1935

I oktober återkom Holger Carlsson till Närke och genomförde en mer omfattande turné. I rapporten till förbundet skrev han:
4 okt. Stråssa. Offentligt möte under hällande regn. Ingen synd.org. finnes på platsen. Endast ett 10-tal personer hade mött upp.
5 okt. Fanthyttan. Offentligt möte. Guldsmedshytteklubbens amatörer spelade en liten agitatorisk pjäs. Klubben tog inträde till mötet. 60 personer.
6 okt. Guldsmedshyttan. Offentligt möte med 20 personer. Mötet hölls på söndagseftermiddagen, vilket förklarar den låga publiksiffran.
7 okt. Lindesberg. Här hade vår D.S. tillsammans med socialisterna i Linde ordnat ett stort möte i Folkets hus biografsal. Socialdemokrater och fredsvänner voro inbjudna till debatt men de föredrogo att i stället bojkotta mötet. Trots detta hade 230 personer mött upp. Talare från socialistiskt håll var Jonas Björke, Örebro.
8 okt. Pershyttan. Offentligt möte med 20 personer. Klubben här består av mycket intresserade kamrater.
9 okt. Fridag.
10 okt. Örebro. Offentligt möte med 35 personer. Efter föredraget blev det en tre timmar lång debatt med sillenare.
11 okt. Kumla. Klubben här hade ej ordnat något möte på grund av att all ungdom denna dag reste till Hallsberg där marknad hölls. Efter att sett förhållandena får jag lov att säga att detta var det enda tänkbara. Själv reste jag till Hallsberg för att undersöka om möte ordnats.
12 okt. Hallsberg. Här ha vi ej någon org. men ordf. i den nedlagda L.S. hade ordnat möte. Detta måste dock inställas då endast han och ytterligare en person infann sig.
13 okt. Laxå. Offentligt möte med 10 personer. En Stormkommissionär tillsattes.
14 okt. Askersund. Offentligt möte med 10 personer.
15 okt. Åsbro. Här hade inget möte ordnats varför jag fortsatte till nästa plats.
16 okt. Bysta. Offentligt möte i Kilsmo skola med 15 personer.
17 okt. Odensbacken. Här hölls turnens sista möte under ett skyfallsliknande regn. Trots detta och de långa avstånden hade omkring 25 personer mött upp. Efter föredraget följde en liten debatt med en socialdemokrat, som verkligen trodde på det "demokratiska kriget" mot fascismen.
Tidigare samma år, 1935, genomförde Holger Carlsson en agitationsturné i Dalarnas distrikt av SUF och besökte då några orter i norra delen av Örebro län. I sin rapport skrev han:
12 april, Kopparberg. Talade för ett 15-tal personer. Efter det mötet avslutats fick jag en rätt hetsig debatt med en socialdemokrat.
15 april, Ställdalen. Genom skiftgång voro de flesta klubbisterna förhindrade att närvara på mötet som endast samlade mellan 15 och 20 åhörare. Angående klubben kan jag ej uttala mig.
16 april, St. Kumlan. Här hade jag ett bra möte trots det svåra väglaget, vilket förövrigt rådde under nästan hela turnén och på så sätt drog ned publiksiffrorna. Omkring 25 personer hade infunnit sig. Här höll jag både ett offentligt föredrag och skolningsföredrag samt medverkade på mötet med deklamation. Klubben verkade vara bra.