FO-utbildningen har flyttat

FO-Utbildningen har flyttat! Du hittar oss här - FO-utbildningens blogg och FO-Utbildningens Facebook och vi finns på Twitter också @FO_Utbildningen

OBS ! OBS ! VI har flyttat !

FO-Utbildningen har flyttat! Du hittar oss här - FO-utbildningens blogg och FO-Utbildningens Facebook och vi finns på Twitter också @FO_Utbildningen

OBS ! OBS ! VI har flyttat !

Innehåll 

På FO-utbildningen lär du dig organisering i LS och på arbetsplatsen, dessutom ger vi dig en stabil grund för att bli Studiecirkelledare. FO-utbildningen är praktiskt inriktad så en stor del av utbildningen sker i ditt LS och på din arbetsplats. 

Utbildningen är uppdelad på fem helgträffar från augusti till december 2013. 

Vem kan söka

Alla som är medlemmar i LS av SAC kan söka, men vi premierar följande: 

  • De som söker i god tid 
  • Återkommande, att söka flera år i rad ökar chansen att antas
  • De som genom sitt brev övertygar oss om att de är ordentligt motiverade
  • De som söker ihop med andra, eftersom vi helst ser att man är två som samarbetar i LS 

Kostnad 

SAC bjuder på hela utbildningskostnaden som beräknas till cirka 8000 kronor per deltagare. Söker du bara i tid behöver du inte betala något. Vi är beredda att satsa på dig! Är du? 

Söker du efter den 20 maj 2013 måste du betala en anmälningsavgift på 200 kronor. 

Ansökan till FO

Ansökan till FO-utbildningen ska innehålla följande: 

  • Kontaktuppgifter
  • Nuvarande anställningsförhållande 
  • Redogörelse av din fackliga erfarenhet 
  • Motivering där du förklarar varför du vill gå FO (detta är den viktigaste punkten) 
  • Samarbetsperson i LS (ökar sannolikheten för framgång) 
  • Anmälningsavgift för de som söker efter 20 maj 2013

Webbformulär för ansökan till FO-utbildningen 

Tidigare FO-utbildningar 

Om du loggar in på SACs studieportal på hemsidan (Insidan) så hittar du information om tidigare FO-utbildningar som genomförts VT-2009, HT-2009, VT-2010, VT-2011, HT-2011 och HT-2012.