Signaturer och pseudonymer

 Använda av medarbetare och skribenter i syndikalistisk och ungsocialistisk press och bokutgivning.