Syndikalismen 1939 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Sanningen om revolutionen och kriget i Spanien en offentlig deklaration av nationalkommittén för CNT, FAI och FIJL
  • Fascisthotet mot Sverige av Bengt Hedin
  • Demokrati och socialism av Augustin Souchy
  • Europas fackföreningsrörelse och diktaturen av Christian Christensen
  • Kan SAC hävda medlemmarnas intressen? av Anders Ek
  • Klasskampens nya ansikte av Albert Jensen
  • "Köptes som en prostituerad på gatan" av Didrik Stigman (pseud. för Albert Jensen)
  • "Rättsordningen" av Didrik Stigman (pseud. för Albert Jensen)