Texter om SAC

Artiklar m.m.

Lossmenkonflikten 1924-1930

SAC och syndikalismen

Av Ingemar Sjöö artikeln är ursprungligen författad 1995 och ger en god bild av syndikalismens historia med fokus på Sverige och SAC.

SACs medlemsomröstningar 1915-1935

Skutskärs LS 1919-1969

Syndikalismen i Jämtland och Härjedalen. Kort återblick vid distriktets 60-årsjubileum

Syndikalistiska Kvinnoförbundets verksamhet i Örebro län

När Syndikalistiska Kvinnoförbundet bildades den 15 – 16 maj 1937 representerades 12 lokala kvinnoklubbar, dock ingen från Örebro län. Under 1937 existerade endast en syndikalistisk kvinnoklubb i länet: Örebro SKK.

Syndikalistiska Ungdomsförbundets verksamhet i Örebro län

När Sverges Syndikalistiska Ungdomsförbund, som det ursprungligen kallades, bildades under midsommarhelgen 1930 hade redan flera lokala klubbar bildats. I Örebro län fanns klubbar i Guldsmedshyttan, Hällefors, Kumla och Örebro och senare under 1930 bildades klubbar också i Fanthyttan och Karlskoga. Av förbundets 20 anslutna klubbar år 1930, låg hela fem i Örebro län. Klubben i Karlskoga anslöt sig till SUF först 1931.

Tema: Stripakonflikten 1925 - 1927

Stripakonflikten är en av landets mest kända arbetsmarknadskonflikter. Något felaktigt är konflikten känd som strejken som fällde en socialdemokratisk regering. Det är sant att en socialdemokratisk regering valde att avgå, men det var inte som en direkt följd av själva strejken - strejken fortsatte för övrigt nästan ett år efter regeringens avgång.