Utdrag ur AU-protokoll

Utdrag ur protokoll förda vid SACs AUs möten 2/3 1938, 27/4 1938, 24/5 1938, 3/8 1938, 7/9 1938, 28/9 1938 14 sidor.

Alla om denna film.