Hem / it / Riktlinjer för Internetdiskussioner

it

Riktlinjer för Internetdiskussioner

Riktlinjer och goda råd

Här följer lite riktlinjer och goda råd för internetdiskussioner i allmänhet och SAC Syndikalisternas diskussioner i synnerhet. Försök följa dessa regler:

 1. Om du citerar tidigare inlägg, redigera bort de delar av citatet som inte är relevant. Läsarna har även tillgång till orginalmeddelandet så citaten bör aldrig vara större än det du själv skriver. Skriv dit svar direkt under citerad text.
 2. Skriv korta rader (max 70 tecken) och styckeavdela ofta din text med en tom rad. På det sättet blir texten lättläst för alla.
 3. Skriv alltid ren text. Använd aldrig HTML-mail eller andra 'konstigheter'. Du ska alltså ställa in ditt e-postprogram så att texten i meddelandena är oformaterad, hur man gör det varierar från program till program. Bifoga aldrig ordbehandlingsfiler eller liknande. Avvik endast från den här regeln om du postar till en grupp/lista som uttryckligen är till för att t ex sprida bilder.
 4. Om du svarar på ett inlägg - undvik att ändra i titeln (subject). Då blir det oftast lättast att följa diskussionen. En del program misslyckas med 'trådningen' om titeln är ändrad.
 5. Skriv under dina inlägg med namn och LS- eller SUF-tillhörighet. Är du inte medlem i någon av organisationerna skriv under med namn och din bostadsort. Om ditt riktiga namn framgår av din avsändaradress (e-postadress) är det tillräckligt. Har du en inom rörelsen välkänd alias kan även det vara acceptabelt om behovet för detta är stort.
 6. Var medveten om att internets debattforum ofta är öppna för allmänheten och att det går att identifiera dig med hjälp av headerinformationen som följer med ditt inlägg. Även om ett debattforum inte är officiellt 'öppet' så är säkerheten mot 'tjuvläsare' tämligen låg. Tänk på vad du skriver!
 7. Om det redan pågår debatter när du kommer med, läs in dig på gamla inlägg innan du skriver egna så att du inte upprepar gamla argument. Försök även i övrigt att undvika att upprepa redan framförda synpunkter.
 8. Finns det ett uttalat ändamål med en diskussionsgrupp - respektera den! Om det finns en text som förklarar begrepp och svarar på gamla frågor läs alltid den texten innan du postar egna inlägg för att undvika missförstånd och tjatiga gamla frågor. En sådan text kallas ofta för FAQ (Frekvently Asked Questions - Ofta Förekommande Frågor).
 9. Var allmänt hövlig. Undvik grova tillmälen. Bemöt vad folk säjer - inte vem dom är. Undvik att sätta etikett på folk eller på deras åsikter. Bemöt istället deras argument och påståenden kritiskt och sakligt. Se till att ha koll på fakta, gör du antaganden så bör du berätta det öppet.
 10. Undvik att posta samma sak till flera grupper/listor samtidigt. Det är sällan en bra ide och kommer nästan säkert att iritera folk.
 11. Tänk innan du postar - Internet glömmer aldrig! Posta aldrig när du är arg - i alla fall inte utan att räkna till tusen först ;-)