Hem / it / Använda e-postkonto hos sac.se

it

Använda e-postkonto hos sac.se

Det här dokumentet innehåller information för dig som har e-postkonto på sac.se. Om du inte har ett e-postkonto så kan du ta reda på hur man skaffar sig ett e-postkonto.

När du har fått kontot

När du får tillgång ditt e-postkonto är det viktigt att du så snabbt som möjligt ändrar det tillfälliga lösenordet du har fått. Det tillfälliga lösenordet skickas ofta ut i vanligt mejl och kan därför hamna i orätta händer. Du byter lösenord i gamla webbmejlen under "Options --> Change password".

Välj ett lösenord som du har lätt för att komma ihåg men som är svårt att gissa och som inte står i någon ordbok. Se till att det är minst åtta tecken långt, innehåller både stora och små bokstäver och gärna några siffror. En väl beprövad metod är att byta ut vissa bokstäver mot siffror, t.ex. e mot 3 och s mot 5. Ett annat är att ta delar av alla ord i en mening och bygga ihop till ett lösenord.

Webbmejl

Använder du dig av webbmejlen så behöver du inte göra några inställningar. Logga bara in på webbmejlen.Vi har 2011-11-18 gått över till roundcube istället för squirrelmail som webbmejlprogram. Funktionaliteten är därför begränsad under en övergångsperiod. Behöver du någon finess från det tidigare programmet gå direkt till https://priv.sac.se/webmail2 så kommer du till squirrelmail.

För att använda ditt e-postkonto i ett e-postprogram, som t.ex. Mozilla Thunderbird eller MS Outlook Express behöver du göra vissa inställningar.

Du behöver ett e-postprogram som kan IMAP. Du kan välja mellan IMAP i klartext eller krypterat med SSL (ibland även kallat TLS). Vi rekommenderar att använda krypterad förbindelse, främst för skydd av ditt lösenord. I båda fall behöver du följande uppgifter:

  • Server för inkommande mejl: mail.sac.se 
  • Server för utgående mejl: mail.sac.se i första hand eller din internetleverantörs SMTP-server (t.ex. mailout.telia.com för Teliakunder) då vi nu använder sender policy framework (SPF) kan detta alternativ vara uteslutet.
  • Användarnamn: din e-postadress (hela!) 
  • Lösenord: det du angav när du bytte lösenord 

När du skapar ett nytt konto i exempelvis Outlook Express bör du ange att du vill använda dig av IMAP och inte POP som server för inkommande post. Inställningen måste göras när du skapar kontot och kan tyvärr inte ändras i efterhand.

I vissa program behöver man även ange vilket portnummer IMAP-tjänsten har. Okrypterad IMAP går på port 143. IMAP över SSL/TLS, eller IMAPS som det också kallas, går på port 993. POS går på port 995. För smtp-tjänsten SMTPS via mail.sac.se anger du SSL (eller SSL/LTS) på port 465.

Spam

Spam är inget litet problem. Våra mejlservrar har spam-filter installerade men filtret behöver matas med nytt spam som slinker igenom filtret för att kunna känna igen liknande när det kommer nästa gång. För att hjälpa oss med att begränsa spam-plågan så ber vi dig att göra följande:

  • Skapa en mapp som heter "Spam" under INBOX i din brevlåda om inte ditt e-postprogram gör det åt dej. Mozilla Thunderbird skapar till exempel en mapp "Junk" vilket går lika bra. (Den benämns "Skräp" i gränssnittet på svenska). I den ska allt spam som kommer till din brevlåda läggas. En gång i veckan så kommer allt innehåll i Spam-mappen att läras in av spam-filtret som spam och mappen tömmas.
  • Har däremot något märkts som spam trots att det inte är det, så bör du hjälpa spam-filtret att lära om. Detta gör du genom att skapa en mapp som heter "Ham" under INBOX i din brevlåda, om du inte redan har en sådan, och kopiera det felaktigt spam-märkta meddelandet dit. Varje natt så kommer allt innehåll i Ham-mappen att läras in av spam-filtret som icke-spam och mappen tömmas.

Använder du webbmejlen så finns knappar i gränssnittet märkta "Skräppost" respektive "Ej skräppost". Om du har mapparna Spam respektive Ham (skapa dem annars) så flyttas markerade meddelanden om du klickar på "Skräppost" till Spam eller så kopieras markerade meddelanden till Ham om du klickar på "Ej skräppost".

Vidareskickning (forwarding) av e-port från ditt konto

Du kan ange en adress dit din e-post ska skickas istället för att hamna i din inlåda (inbox) i webbmejlen under "Options --> Mail Forwarding Options" om du har svenskt gränssnitt heter länkarna istället "Inställningar --> Mail Forwarding Options".

Skriv in adressen i textfältet dit din e-post ska skickas istället för att hamna i inlådan och klicka på Save-knappen (spara).

Har du redan vidareskickning och bara vill byta mottagaradress raderar du adressen i fältet manuellt eller med Clear-knappen (rensa) och skriver in den nya istället innan du klickar på Spara-knappen.

Vill du återgå till att e-posten hamnar i din inlåda väljer du istället att klicka på Clear-knappen och därefter direkt på Spara-knappen.

Vid problem eller frågor, skicka ett mejl till epost.webkom@sac.se.