Hem / LS / Bergslagen / Kalendarium

Kalendarium

feb
12

Årsmöte

10:00

Alla medlemmar välkomnas till LS:s årsmöte.

feb
12

Styrelse- och arbetsmöte

17:05

Styrelse- och arbetsmöte. Alla medlemmar välkomna att delta. Under mötet diskuterar och beslutar vi i aktuella frågor samt arbetar praktiskt med dessa.

feb
12

Styrelse- och arbetsmöte

17:00

Öppet styrelsemöte och arbetsmöte. Alla medlemmar som vill engagera sig i verksamheten välkomnas att delta. På mötet diskuterar vi, tar beslut och arbetar praktiskt med aktuella frågor.

mar
12

14/3: Styrelse- o arbetsmöte

17:00

Styrelse- och arbetsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar och under mötet diskuterar vi och tar beslut i aktuella frågor, samt arbetar praktiskt med dessa.

mar
12

18:e mars: Facklig verkstad

13:00

Facklig verkstad om omplaceringar och upphörande av visstidsanställningar inom bemanningsbranschen.

Riktas särskilt till medlemmar inom bemanningsbranschen, men även andra medlemmar välkomnas att delta. Vi diskuterar kring olika situationer som kan uppstå, vilka strategier vi kan använda, juridik kring detta osv.

mar
12

21:a mars: Grundkurs

16:30

Grundkurs riktad främst till nya medlemmar.

Genom kursen får du en bra grund för det fackliga arbetet, ditt medlemskap i LS, samt träffar aktiva i LS!

Föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på lättare förtäring.

mar
12

24:e mars: Grundkurs

12:00

Grundkurs riktad främst till nya medlemmar.

Genom kursen får du en bra grund för det fackliga arbetet, ditt medlemskap i LS, samt träffar aktiva i LS!

Föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på lättare förtäring.

mar
12

26/3: Styrelse- o arbetsmöte

16:00

Styrelse- och arbetsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar och under mötet diskuterar vi och tar beslut i aktuella frågor, samt arbetar praktiskt med dessa.

abr
12

11/4: Styrelse- o arbetsmöte

16:00

Styrelse- och arbetsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar och under mötet diskuterar vi och tar beslut i aktuella frågor, samt arbetar praktiskt med dessa.

abr
12

23/4: Styrelse- o arbetsmöte

16:00

Styrelse- och arbetsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar och under mötet diskuterar vi och tar beslut i aktuella frågor, samt arbetar praktiskt med dessa.

abr
12

25:e april: Juridisk grundkurs

15:30

Juridisk grundkurs riktade till alla medlemmar som vill få juridiska grunder att utgå från i det fackliga arbetet eller för sig själv på jobbet.

Kursen behandlar grunderna för anställningsformer, arbetstid, lön, uppsägning, avsked, förhandlingar mm.

Föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på lättare förtäring.

mai
12

5 - 6 maj: Kassörsutbildning

08:00 - 6 mai 13:00

Grundläggande utbildning i redovisning.

Kursen riktar sig till medlemmar i en LS eller SUF-klubb som ska bli kassörer, som vill utveckla sitt kassörsuppdrag, eller helt enkelt vill lära sig mer om föreningsekonomi. Inga förkunskaper krävs.

Kursen innehåller grundläggande bokföring med debet och kredit, resultat respektive balans,
bokslut, hur man äskar pengar mm.

mai
12

8:e maj: Grundkurs

16:00

Grundkurs riktad främst till nya medlemmar.

Genom kursen får du en bra grund för det fackliga arbetet, ditt medlemskap i LS, samt träffar aktiva i LS!

Föranmälan obligatorisk. Vi bjuder på lättare förtäring.

mai
12

9:e maj: Medlemsmöte

16:00

Styrelsen rapporterar om verksamheten och vi diskuterar större beslut och principiellt viktiga frågor.

mai
12

28/5: Styrelse- och arbetsmöte

16:00

Styrelse- och arbetsmöte. Mötet är öppet för alla medlemmar och under mötet diskuterar vi och tar beslut i aktuella frågor, samt arbetar praktiskt med dessa.