Hem / Så funkar det / Så fungerar SAC

Så fungerar SAC

Kort introduktion till SACs organisationsuppbyggnad och de olika delarnas funktion. Mer information hittar du om du loggar in under avdelningen Handbok.

Driftssektionen
På en enskild arbetsplats organiserar man alla medlemmar i en sektion, kallad för driftssektion eller arbetsplatssektion. Observera att det inte är yrket som är avgörande, utan branschen. En elektriker anställd av SJ tillhör Transportbranschen. Detta för att samla alla med samma arbetsköpare i en och samma sektion och inte splittra upp de anställda med gemensamma intressen på olika fackförbund.

Andra sektioner
Förutom arbetsplatssektionen kan man även bygga upp företags-/koncernsektioner som organiserar arbetare på flera olika arbetsplatser men som har samma arbetsköpare. Inom offentlig sektor förekommer stadsdelssektioner som organiserar alla anställda under samma stadsdelsförvaltning.

Syndikat
Lokalt samordnar man den fackliga verksamheten inom en bransch i ett syndikat, t.ex. Transportarbetarsyndikatet. Göteborgs Transportarbetarsyndikat organiserar alla anställda på företag verksamma inom transportbranschen inom det geografiska området Göteborg. Observera att det inte är yrket som är avgörande, utan branschen. En städare anställd av SJ tillhör Transportbranschen.

LS, Lokal Samorganisation
LS samlar alla arbetare på en ort oberoende av deras branschtillhörighet. Du går med i en LS på den ort där du arbetar.

Distrikt
LS samarbetar i distrikt och samordnar där bl.a. studier.

Federationen
En federation är en rikstäckande branschorganisation för samordning av flera syndikat inom samma bransch.

SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation
SAC är en samordning av alla LS i landet.

Starta LS
Starta sektion
Starta syndikat
Starta federation

Genomför en förhandling
Organisera en strejk
Organisera en blockad

Hantera Media