Hem / Om SAC / Historik / Biografier / Melin, Emmy 1902-1998

Melin, Emmy 1902-1998

Melin, Emmy 1902-1998

Kvinnoklubbist, journalist och konstskriftställare. Emmy Melin – tidvis stavade hon Emy Melin - föddes 7/8 1902 i Norrala, numera en del av Söderhamns kommun. Fadern var inspektor. Icke fullt sju år gammal flyttade hon med föräldrarna och fem syskon till Stockholm.

Emmy Melin 

Födelsenamn: Emmy Therése Melin

Född: 7/8 1902

Död: 8/2 1998

Föräldrar: Gustaf (f. 1865 d. 1929) Maria Teresia Törnqvist (f. 1871 d. ?)

Syskon: Georg Edvard (f. 1895 [emigrerade till USA] d. ?) Bror Anders (f. 1896 d. 1978) John Gustaf (f. 1898 d. 1937) Blenda Maria (f. 1908 d. 1990) Sigrid Amalia Sofia (f. 1909 d. 1991)

Civilstånd: partner med 19-? Karin Elsvig Ragnhild Thunberg(1) (f. 1902 d. 1964)

När Syndikalistiska ungdomsförbundet bildades i Stockholm 1930 var hon en av initiativtagarna. Hon var med i den kommitté som utarbetade stadgeförslag för den kommande riksorganisationen och hon satt med i interimsstyrelsen för den konstituerande kongressen. Vid kongressen invaldes hon i förbundets verkställande utskott.

Då hade hon redan börjat bidra som frilansare med artiklar i Arbetaren.

Åren 1933-35 medarbetade hon i Svenska Lantarbetareförbundets veckotidning Lantarbetaren. Hon skrev där om politik, fackföreningsrörelse, konst och litteratur och publicerade också några skönlitterära bidrag.

Till Arbetaren knöts hon fastare när hon från nyår 1938 blev redaktör för tidningens kvinnosida. Hon hade då varit aktiv i Stockholms syndikalistiska kvinnoklubb så gott som från klubbens start 1936. I Syndikalistiska kvinnoförbundet blev hon sedermera ledamot av verkställande utskottet 1940-47.

Parallellt med att hon redigerade kvinnosidan började hon 1942 skriva om konst i Arbetaren. I  bagaget som konstskribent hade hon bl.a. konststudier i USA. Hon var, har det påpekats, den enda dagstidningsverksamma kvinnliga konstkritikern i Sverige under 1940-talet. Kollegan Armas Sastamoinen har beskrivit hennes insats så här: ”Som konstanmälare hade Emmy Melin att bryta en isvall. Konstanmälningar i en arbetartidning – det var något nytt, som mötte det okändas motstånd. För tydlighets skull må genast tilläggas, att framsynta krafter inom redaktionen bistod Melin. Allmänt sett kan sägas att konsten hade att bryta igenom likgiltighetens vall. Konsten var på den tiden inte populariserad. Melin bidrog till att den blev det.” (Arbetaren nr 51/52 1971)

Emmy Melin fortsatte som redaktör för kvinnosidan i Arbetaren t.o.m 1947 och behöll sysslan som tidningens ordinarie konstskribent t.o.m.1953.

Hon medarbetade under åren 1937-53 också i Konstrevy, en tidskrift med särskild inriktning på den moderna konsten. Företrädesvis skrev hon där presentationer av enskilda konstnärskap samt krönikor om i Stockholm visade utställningar. Med 1953 års utgång lämnade hon konstskrivandet i både Arbetaren och Konstrevy sedan hon tillträtt en befattning som redaktör för Konstnärernas Riksorganisations Medlemsblad (1953-55).

Emmy Melin avled 8/2 1998 95 år gammal.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
 

Björn Jonson / med inledning av Emmy Melin

72 pl.-s. (huvudsakligen ill.)
Endast förordet

Hökerberg, 1953 31   Libris
  Föreningen svenska konstnärinnor : 1910-1960 : en historik Föreningen Svenska konstnärinnor, 1960 98   Libris
Kvinnor, i beredskap! : men hur? och för vad? Melin, Emmy (författare) 22 s.
Kvinnor, i beredskap! : men hur? och för vad? SAC, 1940 22 PDF Libris
  Kvinnorna i vågskålen Lantarbetarförb:s förl., 1934 3 PDF Libris
 

Till kvinnorna i en mörk tid

Upplaga 29 000

Syndikalistiska kvinnoförbundet, 1941      
Ungdomen och syndikalismen
Ungdomen och syndikalismen Sverges syndikalistiska ungdomsförbund, 1932 10 Text Libris
  Vart skall jag ta vägen? : En orientering för blivande mödrar och deras rådgivare RFSU, 1937     Libris
  Vart skall jag ta vägen? : En orientering för blivande mödrar och deras rådgivare RFSU, 1938 20   Libris

Artiklar

Endast artiklar i Libris eller i arkivet på dessa sidor.

Artiklar i tidskriften Syndikalismen

  • Kvinnorna i den spanska tragedin i nr 3 1939
  • Socialismens etik [Recension av Socialismens etik av Rudolf Holmö] i nr 7 1939
  • Judeförföljelserna i nr 8 1939
  • Joseph Stalin, Rysslands självhärskare i nr 9 1939
  • En döende soldat dikt i nr 12 1939
  • Krigets segerherre heter hunger i nr 5 1940

Läs här.

Artiklar i Libris

  • Fackföreningsrörelsen och bildningssträvandena

Se här.

 

Fotografier

 
Gruppbild från Syndikalistiska ungdomsförbundets konstituerande kongress 1930.

Gruppbild från Syndikalistiska ungdomsförbundets konstituerande kongress 1930. Sittande från vänster: David Franzén, Helge Bäck, okänd kvinna, Holger Carlsson, fyra tyska ungsyndikalister, okänd och Olle Wedholm. Stående i mittenraden från höger: Edvard Ramström, Emil Manus, Bengt Hedin, okänd, Albert Jensen, två okända, Sven Lundell, två okända, Margit Manus, okänd, Algot Nylund, Emmy Melin, Fingal Fallgren och två okända. Stående i bakre raden från höger: Helge Ytterberg, okänd, Axel Lindberg, Armas Sastamoinen, Frid Nordin, okänd, Erik Lundkvist, Ragnar Lindeberg och sex okända.

Se En fri tidning. Arbetaren - syndikalistisk pressröst 60 år s 134f.

 
Gruppbild från Stockholms syndikalistiska kvinnoklubb i Pelarsalen i Klara folkets hus, början av 1950-talet.

Gruppbild från Stockholms syndikalistiska kvinnoklubb i Pelarsalen i Klara folkets hus, början av 1950-talet. Stående längst bak från vänster: Algot Uusijärvi, Alfred Andersson och Verner Ståhlberg, okänd kvinna och Emmy Melin. Stående i mittenraden från vänster: halvskymd kvinna och därefter Lilly Stråhle. Tredje från höger i mittenraden: Olga Johansson. Sittande från vänster: två okända kvinnor, Alfia Karlsson, Karin Asp, okänd och Annie Andersson.

 
Emmy Melin, medarbetare i tidningen Arbetaren.

Emmy Melin, medarbetare i tidningen Arbetaren.

 
Emmy Melin, medarbetare i tidningen Arbetaren.

Emmy Melin, medarbetare i tidningen Arbetaren.

 
 

 

Fotnot

1Karin Elsvig Ragnhild Thunberg var författarinna, hennes böcker i Libris.

Related content

Comments

Log in or create a user account to comment.