Hem / Om SAC / Historik / Biografier / Andersson, John 1886-1967

Andersson, John 1886-1967

Andersson, John 1886-1967

John Andersson var 1929-1953 SAC:s sekreterare och under de sista femton av dessa år också generalsekreterare i IAA, organ för den internationella syndikalismen.

Han föddes i Göteborg 15/11 1886 och växte där upp i ett grovarbetarhem. I yngre år försörjde han sig som tidningsförsäljare, tobaksarbetare, murarhantlangare, stuveriarbetare och stenarbetare. Tidigt kom han i Göteborg i kontakt med ungsocialisterna. För den ungsocialistiska rörelsen agiterade han 1907-09.

John Andersson 

Födelsenamn: Johan Adolf Andersson

Född: 15/11 1886

Död: 9/12 1967

Föräldrar: Gerda Eleonora Andersson (f. 1863) Charles Johan Bernadotte Anshelm Andersson (f. 1864)

Syskon: syster (f. 1883) Hildur Eleonora Andersson senare gift Rosberg1 (f. 1891 d. 1968) bror (f. 1894) bror (f. 1898 d. 1969)

Civilstånd: gift 1907-1966 Anna Laura Lundgren (f. 1885 d. 1966)

Barn: Son?2

När SAC bildats 1910 efter den misslyckade storstrejken 1909 deltog han 1910-16 i denna organisations agitationsverksamhet. Ett inslag var de för den tiden så karakteristiska turnéerna med en eller två agitatorer och möten med tal, litteraturförsäljning och ibland debatt.

Han blev 1917 expeditör för halvveckotidningen Syndikalisten, tidningen Arbetarens föregångare, och när Arbetaren startade som dagstidning 1922 utsågs han till ekonomichef i denna.

Vid SAC:s ordinarie kongress 1929 – den hade bl.a. att avgöra huruvida SAC skulle sammanslås med LO eller ej – inträffade det fatala att dåvarande sekreteraren i SAC Edward Mattsson valdes till ordförande i LO:s Sv. Gruvindustriarbetarförbundet medan SAC-kongressen ännu pågick. Mattsson lämnade sin befattning, John Andersson fick ett tillfälligt förordnande på posten och utsågs efter kongressen genom sedvanlig medlemsomröstning till SAC-sekreterare.

Vid kongressen 1938 med IAA, den internationella syndikalismens organisation, valdes John Andersson till dennas generalsekreterare och IAA:s sekretariat flyttade därmed till Stockholm.

Vid uppnådd pensionsålder lämnade han båda sina sekreteraruppdrag 1953.

John Andersson dog  9/12 1967.  Han har skildrat sitt liv i en memoarbok från 1961, Rebell i klassamhälle och välfärdsstat. Det avsnitt i boken som skildrar upplevelserna i SAC, ”II. Under SAC:s fana”, ss 63-124.

Skrifter

Framsida Titel, annan info Förlag S. Info, ladda hem Externa länkar
Med SAC i 40-årig kamp : en historik Andersson, John (författare) 157 s.
Med SAC i 40-årig kamp : en historik Federativs, 1950 157 PDF Libris
Rebell i klassamhälle och välfärdsstat : en syndikalists minnen Andersson, John (författare) 215 s.
Rebell i klassamhälle och välfärdsstat : en syndikalists minnen Federativs, 1961 215 PDF Libris
Syndikalismen : Teori, mål, historia, taktik och organisationsformer Andersson, John (författare) 205 s.
Syndikalismen : Teori, mål, historia, taktik och organisationsformer Federativs, 1936 205 PDF Libris

De tre skrifterna ovan är bara en bråkdel av vad som han skrev se även bibliografin över böcker och artiklar av John Andersson där finns även information om artiklar om honom samt information på arkiv.

I arkivet på sac.se finns mer material av och om John Andersson, använd sökfunktionen om du är intresserad.

Lyssna

En del av John Anderssons inledningsanförande vid SAC:s kongress 1950 finns upplagd på Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks hemsida, lyssna här.

Fotografier

Fler fotografier.

 
SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.  Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström och Otto Andersson därefter tre okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och längst till höger Ragnar Johansson.

SACs konstituerande kongress i Stockholms folkets hus C-sal den 25-27 juni 1910.

Övre raden från vänster fem okända, Albert Jensen, Gustav Sjöström, Carl Flodin, Knut Lindström, Otto Andersson och J. Degerfelt därefter två okända. Mitten raden från vänster Gustav H:son Holmberg, två okända, Algot Fleicher, Hugo Lindberg, tre okända, John Andersson, okänd, Carl G Schröder, okänd och Arvid Johansson. Främre raden längst till vänster N. P. Hansson och näst längst till höger Hjalmar Nilsson därefter Ragnar Johansson.

 
SACs andra studiekurs, Långsele augusti 1926. Sittande på marken från höger John Andersson, Edward Mattson och tre okända. Andra raden Frans Severin fjärde från höger. En av kvinnorna är troligen Zandra Ekström.

SACs andra studiekurs, Långsele augusti 1926. Sittande på marken från höger John Andersson, Edward Mattson och tre okända. Andra raden Frans Severin fjärde från höger. En av kvinnorna är troligen Zandra Ekström.

Se SACs femdagars föreläsningskurser sid 21-32.

 
Gruppbild från byggnadsarbetarkonferens i Gävle 1944. Från vänster Martin Höglund, John Andersson och Gustav Ceder.

Gruppbild från byggnadsarbetarkonferens i Gävle 1944. Från vänster Martin Höglund, John Andersson och Gustav Ceder.

 
Grängesberg 1948. Från vänster: Hjalmar Eriksson, Herta Eriksson, John Andersson, Renée Lamberet och Bert Ekengren.

Grängesberg 1948. Från vänster: Hjalmar Eriksson, Herta Eriksson, John Andersson, Renée Lamberet och Bert Ekengren.

 
Stående i främre raden, från vänster: Folke Lagerlöf och John Andersson utanför Nya Konditoriet i Lycksele, november 1952.

Stående i främre raden, från vänster: Folke Lagerlöf och John Andersson utanför Nya Konditoriet i Lycksele, november 1952.

 
SACs organisationssekreterare John Andersson på SAC:s expedition 1953.

SACs organisationssekreterare John Andersson på SAC:s expedition 1953.

 
Ragnar Johansson, Anton Johansson och John Andersson vid SAC:s kongress 1956.

Ragnar Johansson, Anton Johansson och John Andersson vid SAC:s kongress 1956.

 

Affischer

 
Bomhus LS föredrag av John Andersson 1915.

Bomhus LS föredrag av John Andersson 1915.

 
Motala LS första maj tal av John Andersson om arbetarklassens direkta aktion 1920.

Motala LS första maj tal av John Andersson om arbetarklassens direkta aktion 1920.

 
Stockholm: Arbetarklassen inför krig och kris! offentligt möte med tal av John Andersson och Freddy Rosengren 1939.

Stockholm: Arbetarklassen inför krig och kris! offentligt möte med tal av John Andersson och Freddy Rosengren 1939.

 
Krokeks LS; Föredrag av John Andersson över ämner "Arbete eller svält efter kriget?" 1944.

Krokeks LS; Föredrag av John Andersson över ämner "Arbete eller svält efter kriget?" 1944.

Fotnoter

1Hildur Rosberg var gift med Algot Rosberg. I en dödsruna i Arbetaren nr 39 1968 står det att hon var anställd på SACs medlemsregister under 7-8 år från mitten-slutet av 1920-talet och framåt. C. J. Björklund berättar i Dömda till döden att han tillsammans med Hildur förde smuggelgods till Algot som då satt i Härlandafängelset. Fotografier här.

2Enligt rykten hade John och Laura en son med namnet Allan, vi vet inte om det var så.

Related content

Comments

Log in or create a user account to comment.