Hem / Om SAC / Historik / Biografier

Biografier

Kända och mindre kända personer i SACs och syndikalismens historia.

Lätt, Nisse 1907-1988

Nisse Lätt var anarkist, spanienfrivillig, syndikalistisk ungdomsklubbist och agitator.

Melin, Emmy 1902-1998

Kvinnoklubbist, journalist och konstskriftställare. Emmy Melin – tidvis stavade hon Emy Melin - föddes 7/8 1902 i Norrala, numera en del av Söderhamns kommun. Fadern var inspektor. Icke fullt sju år gammal flyttade hon med föräldrarna och fem syskon till Stockholm.

Nacht, Siegfried 1878-1956

Arbete pågår…

Nygårds, Sven 1913-1990

Sven Nygårds var inom SAC agitator, ombudsman och federationssekreterare.

Ottesen-Jensen, Elise 1886-1973

Elise Ottesen-Jensen (Ottar) är mest känd som en av sexualupplysningens pionjärer, men hon var också under många år aktiv som syndikalistisk agitator och som journalist i bland annat Arbetaren. Hon var också en nydanare när det gällde att förbinda feministisk och socialistisk kamp.

Rocker, Rudolf 1873-1958

Tysk anarkist och syndikalistisk teoretiker.

Rosberg, Algot 1886-1939

En av amaltheamännen, redaktör för Federativs förlag.

Rüdiger, Helmut 1903-1966

Tyskfödd journalist, författare, översättare och syndikalistisk teoretiker. Han kom till Sverige som flykting våren 1939 och stannade sedan här.

Sapira, Salomon 1894-1981

Kassör i SAC under 16 år.

Sastamoinen, Armas 1909-1986

Armas Sastamoinen var journalist i tidningen Arbetaren och blev som sådan känd för sin envetna kamp mot nazism och rättsröta.

Pågående arbete

Personregistret behöver ständigt bättras på med nya personer och utveckling av befintliga beskrivningar.

Vill du hjälpa till? Hör i så fall av dig till oss på web.red@sac.se

Till några biografier saknar vi information nog för att färdigställa dem, kolla in dessa biografier här.