Hem / Om SAC / Historik / Biografier

Biografier

Kända och mindre kända personer i SACs och syndikalismens historia.

Ek, Anders 1891-1964

Arbete pågår…

Engman, Axel 1916-1988

Under lång tid ordförande i Älvdalens LS.

Eriksson, Hjalmar 1895-1973

Hjalmar Eriksson, gruvarbetare och författare.

Faludi, Ivan 1895-1978

Ungerskfödd skriftställare och agitator, länge med främlingspass i Sverige.

Fernström, Karl 1882-1949

Journalist i Arbetarens redaktion 1922-49, arbetade dessförinnan som typograf. Han skrev en omfattande historik om ungsocialismen i Sverige.

Fridell, Folke 1904-1985

Textilarbetare, författare, resetalare och syndikalistisk teoretiker.

Gröndahl, Britta 1914-2002

Britta Gröndahl var skribent i Arbetaren och tillika författare och översättare. Vid SAC:s kongress hösten 1968 valdes hon till organisationens första internationella sekreterare.

Holmö, Rudolf 1889-1963

Skriftställare, ledande organisatör och agitator från 1910-talet till 1923.

Hovstedt, Hilma 1882-1937

Agitator och föredragshållare. Hilma föddes den 2 februari 1882 i Arvika. Hon arbetade en tid i Norge och var där aktiv i en socialistisk ungdomsförening innan hon 1905 anlände till Göteborg. Där engagerade hon sig omedelbart i den ungsocialistiska Hagaklubben.

Håkansson, Einar 1883-1907

Anarkist, författare och typograf.

Pågående arbete

Personregistret behöver ständigt bättras på med nya personer och utveckling av befintliga beskrivningar.

Vill du hjälpa till? Hör i så fall av dig till oss på web.red@sac.se

Till några biografier saknar vi information nog för att färdigställa dem, kolla in dessa biografier här.