Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Styrdokument / Stadgar / SACs stadgar [2006]

SACs stadgar [2006]

Här hittar du stadgar, principförklaring, fackligt program gällande från SACs 28:e kongress 2006.

LS grundstadgar

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras i Lokala Samorganisationer med hänsyn till de olika platsernas förhållanden. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Stadgar för den gemensamma stridsfonden

När LS planerar kraftåtgärder för att uppnå förbättringar i löne- och arbetsvillkor eller för att i andra avseenden tillvarata arbetarnas intressen måste det noga övervägas huruvida förutsättningar för ett lyckligt genomförande av en aktion finns.

Grundstadgar för Syndikaten

Tillägg till dessa grundstadgar kan göras. Dock får under inga omständigheter sådana ändringar eller tillägg göras, som strider mot SAC: s grundstadgar och allmänna principer.

Tidningsuttalande för SAC:s tidning Arbetaren

Antaget av SAC:s 28:e kongress 2006

SAC:s Principförklaring [2006]

Följande principförklaring antogs på SAC:s 28:e kongress 2006

Fackligt program för SAC-Syndikalisterna

Antaget på SACs kongress 2006.

Stadgar för Sveriges Arbetares Centralorganisation

Senaste ändringar införda 2007-11-24

Stadgar för distrikten

Nu gällande stadga för distrikten.

Stadgar för industriorganen, federationer och samarbetskommitéer

Nu gällande stadga för industrifederationerna.