Hem / Om SAC / Historik / Arkiv / Styrdokument / Stadgar

Stadgar

SACs stadgar [1910]

Antagen av organisationens konstituerande kongress. 3 s.

 • Stadgar för SAC

SACs stadgar [1912]

Det saknas årtal i detta stadgehäfte men samtliga förändringar jämfört med 1910 års stadgar finns beslutade i kongressprotokollet 1912. 4 s.

 • Stadgar för SAC

SACs stadgar [1916]

Tryckta som en del av de personliga medlemsböckerna som varje medlem fick därför börjar sidnumreringen på 37. 12 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Lokala samorganisationens grundstadgar

SACs stadgar [1919]

Tryckta som en del av de personliga medlemsböckerna som varje medlem fick därför börjar sidnumreringen på 43. 18 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Stadgar för Skandinaviens arbetares centralorganisation

SACs stadgar [1923]

Antagna genom medlemsomröstning 1923. 24 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd

SACs stadgar [1925]

Antagna genom medlemsomröstning 1925. 31 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Den gemensamma understödsförmedlingens stadgar
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd

SACs stadgar [1926]

Antagna genom medlemsomröstningar 1925 och 1926. 31 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Den gemensamma understödsförmedlingens stadgar
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd

SACs stadgar [1929]

Antagna på kongress och genom medlemsomröstning 1929. 32 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Den gemensamma understödsförmedlingens stadgar
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd

SACs stadgar [1930]

Antagna på kongress 1929 och genom medlemsomröstningar 1929 och 1930. 32 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Den gemensamma understödsförmedlingens stadgar
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd

SACs stadgar [1931]

Antagna på kongress 1929 och genom medlemsomröstningar 1929, 1930 och 1931. 32 s.

 • SACs principförklaring (Londondeklarationen)
 • Stadgar för SAC
 • Den gemensamma understödsförmedlingens stadgar
 • Lokala samorganisationens grundstadgar
 • Grundstadgar för inom SAC verksamma departement och federationer
 • Grundstadgar för syndikaten
 • Råd