Hem / Om SAC / Historik / Arkiv

Arkiv

Arkiv för texter, broschyrer, affischer, bilder, filmer, ljud och avhandlingar m.m.

Andra språk

Dokument på andra språk än svenska.

Bildarkiv

Fotografier, fanor och affischer mm.

Organisationsmaterial

Protokoll, cirkulär, SACs meddelanden, korrespondens och medlemsstatistik.

Styrdokument

Principförklaringar och stadgar.

Textarkiv

Historiska texter, dokument och allt som inte passar i andra arkiv.

Tidningsarkiv

Scannade tidningar, tidskrifter och artiklar ur tidningar och tidskrifter med anknytning till den syndikalistiska arbetarrörelsen.