Hem / LS / Västerås

Västerås LS

Västerås Lokala Samorganisation av SAC - Syndikalisterna

Västerås LS är en fri syndikalistisk fackförening med fulla fackliga rättigheter. Sedan 1915 har vi organiserat arbetare i Västerås med omnejd oavsett yrke. I föreningen kämpar vi för att förbättra situationen för våra medlemmar här och nu, för bättre arbetsplatser och för ett bättre samhälle. Välkommen!

bild8

Varför Västerås LS

Alltför många fackföreningar håller tillbaka medlemmarnas vilja och dämpar deras anspråk. Vi organiserar oss för att förverkliga våra krav.

En fri fackförening. Västerås LS står fri från alla intressen utanför medlemmarna. Vi låter oss inte påverkas av fackpampar, politiska partier, statliga myndigheter eller arbetsköpare.

En branschorganiserad fackförening. Vi organiserar oss inte efter yrke utan efter bransch. Det betyder att alla på en arbetsplats, oavsett yrke, är välkomna i SAC. På så sätt kan inte olika grupper på arbetsplatsen, yrkesgrupper eller avdelningar, spelas ut mot varandra. I stället för att splittras håller vi samman.

En demokratisk fackförening. Vi organiserar oss nedifrån och upp, inte uppifrån och ned. Enligt SAC:s demokratisyn ska de som berörs av ett beslut vara de som faktiskt fattar det. 

En kämpande fackförening. Att vara en kämpande fackförening innebär att vi inte låter någon annan föra vår talan. På så sätt kan vi behålla initiativet i alla frågor som vi tycker är värda att slåss för. Då kan vi också känna det mod och den stolthet som är grunden för vår gemensamma framgång. 

Facklig verksamhet

I vår fackförening är det medlemmarna som är facket. Det innebär att medlemmarna i första hand bedriver fackligt arbete tillsammans med sina arbetskamrater på sina arbetsplatser. Ibland behöver medlemmar extra stöd och om någon hör av sig med en facklig fråga till Västerås LS börjar vår förhandlingskommitté att arbeta med frågan direkt, gärna med ett aktivt deltagande av medlemmen själv. Oftast räcker det med ett telefonsamtal från oss till arbetsköparen för att fel och regelbrott ska rättas till men ibland leder fackliga frågor till förhandlingar med arbetsköparen, konfliktåtgärder och/eller domstolsförhandlingar. Vid behov får vi hjälp av SAC som bland annat erbjuder juridisk expertis.

Facklig verkstad: Välkommen att träffa Västerås LS förhandlingskommitté (som består av 3 medlemmar) om du har funderingar eller frågor som handlar om förhållanden på ditt jobb. 

Aktioner: Fredagen 12 juli genomförde Västerås LS en stödaktion till förmån för en medlem i Stockholms LS. Bakgrunden till det hela är att medlemmen har arbetat nästan 1300 övertidstimmar på en restaurang i Stockholm utan att få ersättning för övertiden. Ägaren till företaget, som samtidigt är VD i ett företag som är verksamt i Västerås, påstår under förhandling i juni att han inte kände till arbetstidslagen och att han ämnar försätta restaurangen i konkurs för att undvika att betala löneskulden. Med anledning av detta delade medlemmar i Västerås LS ut flygblad utanför företagets kontor på Badhusgatan i Västerås.

flygbladsutdelning 2019-07-12

Läs gärna några inspirerande berättelser om gemensam kamp för rättvisa löner, bättre bemanning och rimligare arbetstakt från medlemmar i olika LS av SAC.

gavel3

Övrig verksamhet

Vi har medlemsmöte en gång i månaden. Då fattar vi beslut om frågor som rör föreningen, tar upp förslag från medlemmar, samordnar aktioner och informerar om vad som händer inom SAC. Därutöver har vi utbildningar, facklig verkstad och utåtriktade aktiviteter. Hur aktiv du vill vara som medlem bestämmer du själv.

Medlemsmöten: Tredje tisdagen varje månad klockan 18.30
Medlemsmöten under 2019: 17 september, 15 oktober, 19 november och 17 december.
Utbildningar: För närvarande erbjuder vi en facklig grundkurs. Det finns även möjlighet att åka på kurser och utbildningar som anordnas av SAC.
Utåtriktad aktiviteter: Vi anordnar bland annat föredrag, manifestationer och bokbord. 

medlem2

Medlemskap

Västerås LS är öppen för alla lönearbetare oavsett yrke. Studenter, arbetslösa och pensionärer är också välkomna. Fyll i en medlemsansökan här på hemsidan men läs gärna SAC:s principförklaring först.

Avgifter

Våra avgifter är anpassade solidariskt efter inkomst och medlemmarna beslutar själva om dem. I dagsläget spänner avgifterna från 30 kronor per månad upp till 400 kronor per månad. I vår avgiftstabell finns detaljerad information.

Sociala medier

Gilla vår sida på Facebook. Där postar vi information om vår verksamhet och nyheter om facklig kamp.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig!
Telefon: 072-280 23 53
E-post: vasteras@sac.se
Postadress: Västerås LS, Box 180, 721 05 Västerås
Besöksadress: Östermalmsgatan 10

stampel