Hem / LS / Umeå / Starta en sektion

Starta en sektion

Sektionen är ett forum och redskap för att agera tillsammans. Syftet är att skapa en bättre arbetsplats för alla anställda. Vi använder också den längre beteckningen "driftsektion". Det långsiktiga målet är att personalen ska överta driften av arbetsplatsen.

Tillbaka till startsidan

Uppstart
Om ni är minst tre medlemmar på arbetsplatsen kan ni starta en sektion. Ni håller ett konstituerande möte där ni antar stadgar och väljer en styrelse. Genom sektionen har ni facket i ryggen och beslutanderätten i era händer. Umeå LS förtroendevalda och andra aktiva medlemmar hjälper er att starta sektionen. Ni får facklig utbildning, förslag till stadgar, hjälp med att utforma sektionens flygblad och foldrar m.m. Att bygga en sektion är en rolig och lärorik process.

Verksamhet
Genom sektionen skaffar ni er de bästa möjligheterna att ena personalen och förändra villkoren. Sektionen bygger på ert ideella engagemang. Det finns inga betalda ombudsmän som blandar sig i sektionen, men däremot många kamrater som gärna ger råd och uppbackning. Ni erbjuds påbyggnadsutbildningar som stärker självförtroendet och styrfarten. Ni får hjälp med att värva fler arbetskamrater.

Rättslig ställning
Sektionen har förhandlingsrätt enligt 10 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsgivaren är skyldig att komma till förhandlingsbordet enligt 15 § MBL. Sektionen har rätt att vidta strejk, blockad och andra fackliga stridsåtgärder. Alla syndikalister har genom sina anställningsavtal rätt till lön och andra förmåner enligt kollektivavtal på arbetsplatsen. Även försäkringar som bygger på kollektivavtal omfattar alla anställda. Enligt arbetsmiljölagen ska skyddsombud utses på arbetsplatser med minst fem anställda. Syndikalister är ofta skyddsombud.

Stöd från Umeå LS
Vill du och dina arbetskamrater bygga en sektion? Välkomna till Umeå LS träffar för alla som organiserar på jobbet eller är nyfikna på att börja! Inga förkunskaper krävs och det finns inga "dumma frågor". Vi erbjuder även en endagskurs och en längre studiecirkel för arbetsplatsorganisatörer (APO-cirkeln).  Kurserna är öppna för både gräsrötter och förtroendevalda kamrater. Kontakta Umeå LS styrelse!
Se grundstadgar för sektion här.

Alternativ till sektion
Det första steget i arbetsplatsorganisering måste inte vara att starta en sektion. Man kan börja med att snacka ihop sig med arbetskamraterna och agera i andra former. Man kan bilda en tvärfacklig grupp med stöd från Umeå LS. Men så snart ett bra läge uppstår är det varmt rekommenderat att bilda en sektion. Samtidigt som man bygger sektionen är det viktigt att vidareutveckla den tvärfackliga sammanhållningen.

Gå vidare till Sektionens ledstjärnor

Tillbaka till startsidan