Hem / LS / Umeå / Sektionens ledstjärnor

Sektionens ledstjärnor

Sektionen bygger på demokrati, solidaritet och oberoende.

Tillbaka till startsidan

Demokrati
När du och dina arbetskamrater startar en sektion så bygger ni en självstyrande och direkt demokratisk fackförening. Ni bestämmer vilka fackliga krav som ska drivas och vilka metoder som ska användas. Inga uppgörelser ingås med arbetsgivaren utan ert godkännande. Sektionens förtroendevalda följer strikta riktlinjer från medlemsmötena och kan alltid avsättas av dessa möten.

Solidaritet
Sektionen välkomnar alla arbetare och tjänstemän utom cheferna. Genom sektionen driver ni krav som enar personalen och väljer de strider som ni har bäst chanser att vinna. Ni väljer metoder för påverkan som har kollegornas stöd och helst också involverar alla i gemensam handling. Sektionen söker alltid samarbete med arbetskamrater i andra fackförbund. Även de oorganiserade är självklara kamrater. Sektionen kan samarbeta med alla fackföreningar som står på personalens sida och följer riktlinjer från golvet.

Oberoende
Sektionen är självständig. Den drivs av och för de anställda. Sektionen har inga lojalitetsband till arbetsgivare eller politiska organisationer. Sektionen välkomnar alla anställda oavsett om de röstar höger, vänster eller inte röstar alls. Huvudsaken är att partipolitiken stannar utanför facket. Det finns givetvis gränser för vilka beteenden vi accepterar. Alla medlemmar måste respektera den fackliga demokratin, agera solidariskt på jobbet och respektera fackets oberoende.

Sakfrågor
Sektionen formulerar självständigt sina fackliga krav. Syndikalister driver ofta följande sakfrågor:

- Trygga anställningar, nej till bemanningsföretag
- Ett mänskligt arbetstempo, stopp för underbemanning
- Rättvisa löner, inte individuell lönesättning
- Försvar av anställdas yttrandefrihet och integritet
- Bättre balans mellan arbete och fritid/familj
- Arbetstidsförkortning exempelvis sex timmars arbetsdag.

Gå vidare till Våra sektioner

Tillbaka till startsidan