Hem / LS / Umeå / Nyheter & uttalanden / Vi bygger en ny fackföreningsrörelse

Vi bygger en ny fackföreningsrörelse

.

UMEÅ LS UTTALANDE DEN 6/11-2018

STREJKRÄTTEN HOTAS - VI BYGGER EN NY FACKFÖRENINGSRÖRELSE

Svenskt Näringsliv kräver ett nytt förbud mot strejk och andra stridsåtgärder. Ledarna för LO, TCO och Saco har ställt sig på näringslivets sida. Ett förslag till förbud i lag presenterades under sommaren 2018. Den 1 november anslöt sig s-regeringen till förslaget. Remisstiden för lagförslaget löper ut 31 januari 2019.

Behovet av motstånd är skriande. Vi syndikalister uppmanar alla löntagare och lokala fackföreningar att engagera sig i ”Nätverket försvara strejkrätten”.
Se information här. Följ Nätverket i Västerbotten här.

Om lagförslaget antas drabbar det alla former av stridsåtgärder som löntagare använder för att försvara sin värdighet. Det inkluderar blockad, bojkott, flygbladsutdelning, offentliga protester och alla andra kollektiva påtryckningar.

Om förslaget antas blir det förbjudet för alla löntagare att genom strejk försvara kollegor som avskedas p.g.a. sitt fackliga engagemang. Det blir också förbjudet att ta strid för en bättre och säkrare arbetsmiljö om striden inte syftar till att träffa kollektivavtal. Om lagen antas öppnas också dörren för lönedumpning genom så kallad ”avtalsshopping” och ”gula” fackföreningar.

Avtalsshopping innebär att arbetsgivaren väljer det kollektivavtal som innehåller sämst löner och anställningsvillkor. Det nya förbudet är avsett att hindra fackföreningar att ta strid för bättre villkor när arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Lagförslaget tillåter förvisso att fackföreningar tar strid för kravet att arbetsgivaren ska ingå ett bättre kollektivavtal, men strid för kravet att avtalet också ska efterlevas blir förbjudet. Strejkrätten blir meningslös om arbetsgivaren kan vägra att tillämpa avtalet.

Situationen blir ännu värre när arbetsgivare sluter kollektivavtal med en gul fackförening, alltså en organisation som är startad av eller lojal med arbetsgivaren. Därmed ingås avtal med ännu sämre löner och villkor. Då står riktiga fackföreningar utan strejkrätt och löntagarna blir rättslösa.

Ingenting förvånar oss syndikalister. Vi bildade en fri kämpande fackförening redan år 1910. Topparna i LO, TCO och Saco har gått till sängs med arbetsgivarsidan i decennier. Men ingen lagstiftning kan krossa fria kämpande fackföreningar. Vi syndikalister fortsätter att organisera. Vi arbetar med eller mot lagen, öppet eller dolt, men alltid i solidaritet med våra arbetskamrater. För arbetarklassens bästa.

Vill du vara medlem i ett toppstyrt förbund eller en demokratisk fackförening? Vill du gynna den byråkrati som kväver fackföreningsrörelsen eller vill du vara med och bygga rörelsen?

Vi syndikalister bygger sektioner på våra arbetsplatser. Sektionen är öppen för alla yrken utom cheferna. Sektionen är direkt demokratisk och självbestämmande. Medlemsbasen beslutar vilka krav som ska drivas och vilka metoder som ska användas. Ingen uppgörelse ingås med arbetsgivaren utan medlemmarnas godkännande.

Bli medlem idag! Fyll i ansökan här.
Varmt välkommen till Umeå LS av SAC!

Till temasidan "Försvara stridsrätten" här.

Tillbaka till startsidan

Related content

Comments

test

test

Log in or create a user account to comment.