Hem / LS / Umeå / Fackligt stöd

Fackligt stöd

Genom en sektion på jobbet har du och dina arbetskamrater en facklig träffpunkt i vardagen. Där stöttar ni varandra. Umeå LS är till för att stödja och samordna sektionerna och hjälpa fler medlemmar att bygga sektioner.

Tillbaka till startsidan

Stöd till sektioner
Genom Umeå LS stöttar sektionerna varandra. LS förtroendevalda bistår med kursverksamhet, forum för erfarenhetsutbyte, ekonomiska resurser, hjälp att opinionsbilda m.m.

Stöd till medlemmar utan sektioner
Medlemmar som ännu inte har bildat sektioner erbjuds i första hand hjälp att organisera på jobbet, värva arbetskamrater och starta en sektion eller tvärfacklig grupp. Om ett problem på jobbet är brännande kan berörd  medlem givetvis be Umeå LS förtroendevalda om hjälp med att lösa problemet (genom förhandlingar eller andra metoder för påverkan). Fackligt stöd i individuella ärenden ger dock aldrig lika bra resultat som kollektiv kamp på arbetsplatserna.

Syndikat
Flera sektioner i samma bransch bildar ett regionalt syndikat. Umeå LS strävar efter att det ska bildas alltfler sektioner vilka går samman i branschvisa syndikat: ett Utbildningssyndikat, ett Social- och vårdsyndikat, ett Transportsyndikat o.s.v. Ett syndikat är ett branschforum genom vilket sektionerna stöttar varandra och agerar gemensamt mot arbetsgivarsidan. Syndikatets primära uppgift är att organisera arbetsplats för arbetsplats i branschen och bygga sektioner.

Grunden för den fackliga styrkan är solidariteten mellan arbetskamrater. Ju bättre sammanhållning på jobbet desto bättre resultat vid förhandlingsbordet. Det bästa fackliga stödet är att ha en sektion i ryggen. Därför prioriterar Umeå LS byggandet av sektioner. Läs mer om hur du och dina arbetskamrater kan starta en sektion.

Stridsunderstöd
Enligt våra stadgar har varje sektion lokal stridsrätt. Beslut om att vidta stridsåtgärder tas på sektionens direkt demokratiska medlemsmöte. I händelse av strejk eller annan konflikt som medför lönebortfall får medlemmarna stridsunderstöd. Understödet täcker inte utebliven lön till hundra procent. Understödet ska hjälpa sektionen att genomföra en lyckad strid.

Umeå LS har en lokal stridsfond. Det är Umeå LS styrelse eller medlemsmöte som beslutar om understöd. Därför ska en sektion som planerar strid alltid samråda med Umeå LS i god tid. Vår lokala stridsfond kompletteras vid utdragna konflikter av SAC:s gemensamma stridsfond. Se stadgar för Umeå stridsfond här.

Gå vidare till Forum för medlemmar

Tillbaka till startsidan