Storstockholms utbildningssyndikat

Storstockholms utbildningssyndikat verkar i en frihetlig socialistisk tradition i utbildningsbranschen. Syndikatets primära uppgift är att verka för att bilda driftsektioner inom syndikatets bransch, utbildning. Syndikatets uppgift är även att agera i frågor av gemensamt intresse för den kategori av arbetare syndikatet omfattar; skolpersonal och andra inom utbildningsbranschen. Syndikatet skall vidare i samverkan med LS verka för att alla arbetare tillhörande syndikatets verksamhetsfält, utbildning, blir organiserade. Syndikatet ska i enlighet med de riktlinjer som uppdras vid möten och konferenser verka för ett enhetligt uppträdande vid kontakt med arbetsköparparten.

Kontakt

E-post: utbildnings.sthlm@sac.se

Facebook: Storstockholms utbildningssyndikat

Stadgar

Driftsektioner

Vi har driftsektioner på flera arbetsplatser:

Driftsektioner

Arbetsplatsombud

Vi har arbetsplatsombud på flera arbetsplatser, om dessa kan du läsa mer här:

Arbetsplatsombud

StadgarUtbildningStorstockholm.pdf